13 november 2017

Openbaar fractieoverleg CDA op 20 november in Nieuwe Niedorp.

De fractie van het CDA vergadert op maandag 20 november in Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 Nieuwe Niedorp. De vergadering is openbaar.

De vergadering begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 30 november  besproken. Op de agenda van de raad staan een aantal bestemmingsplannen, de belastingverordeningen en de jaarplannen van De Kop Werkt voor 2018.  De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.