17 januari 2018

Verbod pulsvisserij funest voor vissers Hollands Kroon, brede lobby gestart.

Het CDA Hollands Kroon maakt zich zorgen over het besluit van het Europees Parlement o de pulsvisserij te verbieden. De zorgen worden gedeeld door CDA-ers in de Provincie (o.a. Jaap Bond en Willemien Koning), Den Haag (o.a. Jaco Geurts) en in Brussel (o.a. Annie Schreijer). Een brede lobby wordt gestart om de pulsvisserij te behouden, CDA Hollands Kroon zal haar zorgen uiten richting de collega's.. 

Ook de gemeente Hollands Kroon steunt de lobby via het Bestuurlijk Platform Visserij. De gemeente Hollands Kroon is lid van dit platform en ook zij zetten zich in om de pulsvisserij te behouden.

Vissers hebben zelf veel geïnvesteerd in deze duurzame en milieuvriendelijke manier van vissen, met minder brandstofgebruik en minder ongewenste bijvangst. Het is niet acceptabel als zij deze investering gedaan ten gunste van het milieu niet meer terug kunnen verdienen. Faillissement dreigt voor deze familiebedrijven en voor het milieu is een verbod een grote stap terug. Voor de vissers is de pulsvisserij een manier om het vissen rendabel te houden en milieubelasting te verminderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.