12 januari 2023

16 Januari ALV en Fractievergadering met borrel

Beste Lid,

Allereerst willen wij u een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toewensen. Wij hopen dat u genoten heeft van de feestdagen. Met de start van het nieuwe jaar zal ook de politiek weer van start gaan. Daarom zouden wij u voor de eerste fractievergadering van 2023 uit willen nodigen.

ALV
Voorafgaand aan deze vergadering is er een korte ALV waar gestemd kan worden over de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. De concept kandidatenlijst voor de eerste kamer verkiezingen kunt u hier vinden.

Fractievergadering
De fractie zal dit jaar in diverse buurthuizen en wijkcentra vergaderen. De raadsleden en commissieleden vinden het belangrijk om te weten te komen wat er in de wijken speelt. Als eerste is de beurt aan Praethuys ’t Slot in het Venenlaankwartier. Dit buurthuis bestaat alweer 10 jaar, dankzij de inspanningen van de betrokken vrijwilligers. Sinds kort zijn de openingstijden verruimd, om warmte en gezelschap te kunnen bieden aan buurtbewoners die daar behoefte aan hebben.

Tijd en Locatie
De inloop voor deze vergadering is om 19.15 uur start om 19.30 uur zal de vergadering starten. Het adres is Van Beijerenstraat 89 in Hoorn.

Onderstaand vindt u de agenda's voor de ALV- en fractie-vergadering. 

Wij hopen u 16 januari te mogen treffen.

 

Agenda ALV 16 januari 2023

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen 26 oktober 2022
 3. Mededelingen
 4. Eerste Kamer verkiezingen
  1. Stemmen over de kieslijst
 5. Rondvraag
 6. Sluiting van de ALV

 

Agenda fractievergadering 16 januari 2023

 1. Opening
 2. Commissievergadering 17 januari
  1. Zendtijdtoewijzing lokale omroep (2023-2027)
  2. Definitief bestemmingsplan Pelmolenpad (Poort van Hoorn)
 3. Vooruitblik commissievergadering 24 januari
  1. Aanpak fietsparkeren binnenstad
  2. Kadernota’s Gemeenschappelijke regelingen
 4. Agenda komende periode
  17-01:    Presidium
  17-01:    Commissie
  19-01:    Bijeenkomst Pact-ambassadeurs
  23-01:    Fractie
  24-01:    Commissie
  25-01:    Regionale Raadsledenbijeenkomst
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Borrel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.