17 mei 2022

Aandacht CDA voor schadelijke nicotinezakjes werpt vruchten af

Nicotinezakjes
In februari en maart werd, via NH Nieuws en de Telegraaf, aandacht besteed aan de toename van het gebruik en verhandelen van nicotinezakjes onder jongeren, ook wel bekend als snus. Nicotinezakjes zijn kleine zakjes waarin een poeder zit met nicotine. Gebruikers stoppen een zakje onder de bovenlip en zo krijgen ze de nicotine binnen via speeksel en het slijmvlies.

Wij begrepen uit de nieuwberichten in de pers, dat de gemeente al samenwerking had gezocht met onder meer GGD Hollands Noorden en Brijder Jeugd en jongerenwerkers van Stichting Netwerk om verhandeling en gebruik van onveilige nicotinezakjes tegen te gaan.

Gemeente Hoorn
Raadsleden Rob Brandhoff en Diana Dekker hebben eind maart schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over o.a. de handhaafbaarheid en (on)mogelijk verbod binnen de Algemene Plaatselijke Verordening, over de informatievoorziening naar ouders en mogelijkheden in Westfries samenwerkingsverband om deze schadelijke trend de kop in te drukken. Op 10 mei is de beantwoording door het College gepubliceerd. Opvallend is dat daarin wordt aangegeven dat scholen zichtbaar een terugloop in gebruik zien en minder op de scholen wordt aangetroffen. Terwijl uit de berichtgeving in de pers een ander beeld naar voren komt. CDA Hoorn is verheugd te lezen, dat door de gemeente Hoorn in lokaal samenwerkingsverband ingezet wordt op preventieve drugsaanpak en daarbij ook een plan van aanpak rondom snus wordt besproken.

Lees hier de Artikel 36 vragen van CDA Hoorn en de beantwoording ervan door het college.

Landelijke CDA Fractie
Daarnaast heeft CDA Hoorn contact gezocht met CDA Tweede Kamerlid Anne Kuik, woordvoerder Justitie en Veiligheid. Anne heeft in maart schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Maarten van Ooijen. De staatssecretaris zegt dat hij het zeer ongewenst vindt dat jongeren nicotinezakjes gebruiken en verhandelen. Hij geeft aan voor de zomer terug te komen met nadere informatie. Het voornemen is om nicotineproducten (ook zonder tabak) en in het bijzonder snus te verbieden binnen de Tabaks- en rookwarenwet. Vanaf deze maand zal de handhaafbaarheid voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vergroot worden.

CDA Hoorn houdt de landelijke ontwikkelingen in de gaten, net als het College van B&W, en is voornemens een informatief gesprek aan te gaan met de jongerenwerkers van Stichting Netwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.