30 september 2017

Bijdrage voor het ophalen van grof vuil is van de baan!

Dinsdag 26 september stond in de Gemeenteraad van Hoorn o.a. de perikelen rondom het CAW en het vermeende grof vuil-tarief van € 20 op de agenda.

Omdat de toenmalige wethouder Judith de Jong is opgestapt, werd het geen interpellatiedebat. Er werd volstaan met een aantal moties om de positie van Hoorn aan te geven. Het CDA bracht ook een motie in om meer invloed, duidelijkheid en transparantie bij de zogenoemde Gemeenschappelijke Regelingen (GR) te hebben. Een GR is een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten, zoals de CAW-HVC, maar ook bijvoorbeeld de Veiligheidsregio en GGD. Bij zo’n regeling heeft de Raad een deel van zijn directe invloed gedelegeerd aan een wethouder. De motie werd met ruime meerderheid gesteund, waarmee niet alleen het CDA-standpunt m.b.t. het CAW duidelijk werd, maar dat ook bij andere regelingen de besluitvorming onder de loep wordt genomen.

De motie om het besluit van het grof vuil-tarief van € 20 terug te draaien kreeg unanieme steun. CDA was hier sinds de bekendmaking deze zomer al fel tegenstander van. Net als vele andere partijen. De motie om hiervoor in de plaats andere maatregelen te onderzoeken, kon niet op onze steun rekenen. CDA vindt het nu belangrijk om eerst rust te krijgen rondom CAW en HVC en het besluitvormingsproces op orde te brengen. Daarna, in 2018, willen we weer naar deze opties kijken. De motie werd overigens wel aangenomen.

Bent u benieuwd hoe de vergadering ging en wilt u onze bijdrage bekijken? Kijk de vergadering dan terug via: channel.royalcast.com/hoorn/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.