16 september 2020

CDA kiest voor renoveren stadhuis op de Nieuwe Steen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 september j.l. stond de keuze tussen het renoveren van het huidige stadhuis of de nieuwbouw van een stadhuis in de Poort van Hoorn op de raadsagenda. De gemeenteraad heeft gekozen voor het renoveren van het huidige stadhuis, wat ook de keuze was van het CDA Hoorn. Hieronder kunt u de bijdrage van fractievoorzitter Dick Bennis lezen tijdens het debat en onze argumenten voor de keuze van het verbouwen van het huidige stadhuis.

Ik zal niet de argumenten herhalen die al in de diverse bijeenkomsten zijn langs gekomen of op andere manieren zijn geuit. Alles is min of meer reeds gezegd.
Ook de ingekomen berichten en brieven in de afgelopen week, hebben geen nieuw argument naar voren gebracht. Het waren bevestigingen en voorkeuren voor bekende argumenten.

Als ik dan toch iets moet zeggen, is dat wellicht een brug naar ons allemaal. Het is nl. niet zwart-wit en goed of slecht. De keuze van het stadhuis polariseert, waar dat misschien niet nodig is. 
Als je het op de keper beschouwt en rustig analyseert, dan zie je dat er eigenlijk weinig verschil bestaat tussen de opvattingen, hoewel dat anders ervaren wordt en misschien ook wel heel groot gemaakt. Weinig verschil: althans als we het hebben over het verder liggende perspectief.
En dat ligt wat ons betreft verder dan de keuze die we vandaag moeten maken.

Want waar gaat het uiteindelijk om en volgens CDA willen we dat allemaal en dat willen ook onze inwoners: De ontwikkeling van de Poort van Hoorn en wat daar bij hoort. Toegankelijkheid, bereikbaarheid, bebouwing, wonen en werken, parkeren, reuring, Rode Loper naar het historische centrum, groei en hoe je het ook maar wilt benoemen. Concreet: de parkeergarage, de grote fietsenstalling, de traverse-brug, het verplaatsen van het busstation, de doorstroming op de Provinciale weg, het grote aantal nieuwe woningen bij Pelmolenpad, Stationsgebied, wellicht vale Hen en waarschijnlijk zullen er nog meer ontwikkelingen volgen.
Hierop willen we met zijn allen met volle overtuiging op inzetten en daarin gaat ook de gemeente Hoorn volop investeren.
Het enig verschil dat er werkelijk is, is dat een aantal fracties denkt dat we dat zonder stadhuis niet van de grond krijgen en wij van CDA denken dat we hier ook zonder stadhuis op kunnen sturen.
Misschien te simpel, maar wel de essentie wat ons betreft en van wat wij oppikken vanuit de stad.

Mijn pleidooi zou dan ook zijn. Niet focussen op wat er mogelijk niet komt, maar om volledig en met volle overtuiging in te zetten op de enorme investeringen en ambities die we wel in dit gebied gaan realiseren.

 

Onze argumenten voor de renovatie van het huidige stadhuis,

zoals gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad van 12 september j.l.                      

Hoorn gaat de komende jaren heel veel investeren in de Poort van Hoorn. Stadhuis is daarbij niet de prominente factor. Wel de parkeergarage, de grote fietsenstalling, de traverse-brug, het verplaatsen van het busstation, de doorstroming op de Provinciale weg, het grote aantal nieuwe woningen en dietengevolge wellicht op termijn een tunnel of een andere manier om de spoorweg te kruisen. Het is zeker niet zo dat Hoorn niets doet in dit gebied. Integendeel, de ambities zijn torenhoog. De bereikbaarheid van Hoorn per auto, trein, fiets en lopend is de grote opgave voor de komende tijd met de beoogde groei van het aantal inwoners.

De huidige plek van het stadhuis is niet een slechte plek. Na renovatie is het zelfs een heel fijne plek om te werken met up-to-date faciliteiten en een gezonde werkomgeving. In eerste instantie is het stadhuis nl. een plek om te werken. Meer en meer zie je ook dat de stad niet meer naar  de ambtenaren komt, maar dat de gemeente naar de stad komt. Bovendien verschuift de dienstverlening ook naar digitale service. Hierdoor zal het stadhuis minder een prominente fysieke plek vereisen. Goed is goed genoeg. Goede service is belangrijker dan mooie service.

Het stadhuis is niet een publiekstrekker waardoor er opeens enorm veel meer mensen naar de stad gaan komen. Met een stadhuis in de Poort van Hoorn zal het winkelgebied niet beter bezocht worden, niet meer mensen de Museumstoomtram gaan bezoeken. We hebben twee huiskamers in Hoorn, de Rode Steen en het vernieuwde Kerkplein. Daar, en in de binnenstad en het havengebied, zouden onze bezoekers moeten gaan vertoeven. De geplande Rode Loper vanaf het stationsgebied naar het oude centrum is niet voor niets als prioriteit aangetekend. Een extra publiekstrekker in de binnenstad zou inzet moeten zijn om die Rode Loper intensief te gebruiken.

Er zijn veel ontwikkelaars die graag mee willen doen om in de Poort van Hoorn te investeren. Dat stopt niet bij wel of niet een stadhuis. Ook zonder stadhuis zal de Poort van Hoorn een meer dan interessant gebied zijn om prachtige voorzieningen te realiseren. Naast woningbouw is er ruimte voor bedrijvigheid. Denk daarbij bv. aan alles wat aan gezondheidszorg raakt. Hoorn ziet kansen in de zg. Health Sector en op deze plek, vlak bij het ziekenhuis liggen enorme kansen om daar onderscheidend te kunnen zijn. Een stadhuis bij het station is niet meer uniek in Nederland.

Met het renoveren van ons eigen huis geven we ook een signaal af. Voor inwoners en bedrijven ligt er een enorme uitdaging om je eigen onderkomen te verduurzamen. Dat is op zich al geen eenvoudige opgave en vraagt veel. Ook financieel. De roep om verduurzaming klinkt steeds luider. Of dat altijd realistisch is, is nog te bezien. Het signaal dat je afgeeft met renoveren is er in één, dat je als gemeente zelf in je eigen pand wilt investeren. De vermaarde Keppler prijs voor architectuur kijkt ook nadrukkelijk naar “smaakvol hergebruik van bestaande gebouwen” als criterium.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.