07 mei 2019

Funderingsproblemen n.a.v. droogte in 2018?

HOORN – CDA Hoorn heeft het College van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over funderingsproblemen bij huizen, als gevolg van de lage grondwaterstand door de extreem droge zomer van 2018. Volgens het onderzoek van KCAF, gepresenteerd in het TV-programma: De Monitor, zou Hoorn namelijk in de gevarenzone zitten.

Funderingsproblemen in Nederland

TV-programma De Monitor vertelde in een aflevering van 24 februari dat er één miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken. Volgens het onderzoek treft dit ook de gemeente Hoorn omdat er veel huizen zijn gebouwd vóór 1970. Deze huizen werden vaak gebouwd direct op houten palen (zonder betonoplangers). Als het grondwater wegtrekt, de grond te droog wordt en de palen daardoor uitdrogen, gaan ze rotten. Dit is één van de oorzaken waardoor een woning kan verzakken. De uitzending van De Monitor was voor CDA Hoorn aanleiding om het College vragen te stellen. Het College heeft als antwoord gegeven dat er geen forse dalingen van grondwaterpeil bekend zijn en dat er geen meldingen van verzakking zijn gerapporteerd. Ondanks dat deze conclusie voor opluchting zorgt, maakt het CDA zich wel zorgen over de manier waarop het College wijst naar de verantwoordelijkheid die de grondeigenaren zelf dragen en moeten oppakken.

Zelf verantwoordelijk

CDA- er Dirk Oud vroeg het College wie er verantwoordelijk is voor het op peil houden van de grondwaterstand. Volgens het College zijn burgers en bedrijven primair zelf verantwoordelijk voor eigen terrein. Dit zou mogelijk betekenen dat een inwoner met een eigen huis dit zelf moet voorkomen. Alleen weet niet iedereen hoe je dit moet voorkomen en wat je daarvoor moet doen. Daarnaast ben je afhankelijk van je buren en de gemeente. Grondwater stopt niet bij erfgrenzen. Het PWN heeft afgelopen zomer ook nog eens ten strengste afgeraden om je tuin met kraanwater nat te houden.

Makkelijk antwoord

Dirk Oud: "Het is te makkelijk om te zeggen: je bent zelf verantwoordelijk. Ik vind het juist een samenspel tussen de overheid, buren en huiseigenaren en daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus ook de overheid is verantwoordelijk. Zij hebben de knowhow, capaciteit en massa om invloed uit te oefenen en dit probleem op te lossen. Het is te makkelijk om enkel naar de individuele burger te wijzen.

Nawoord

Het College gaat voorlopig geen actie ondernemen naar aanleiding van het KCAF-rapport. Wanneer de droogte van afgelopen zomer vaker voor gaat komen, zal dit voor het CDA weer aanleiding zijn om opnieuw vragen te stellen. Als u als lezer van dit bericht te maken hebt gekregen met funderingsproblemen als gevolg van de droge zomer van 2018, dan hoort CDA Hoorn dat graag van u.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.