12 december 2019

Geen extra OZB-verhoging

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar (10 december 2019) zijn een tweetal initiatieven van CDA Hoorn met een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Ten eerste op het gebied van de OZB, oftewel de onroerend zaakbelasting. Het CDA pleit ervoor om die alleen trendmatig te verhogen, dus geen extra verhoging toe te passen.
Het oorspronkelijke raadsvoorstel bevatte echter ook een extra verhoging. Het amendement hierop werd uiteindelijk unaniem aangenomen, zodat slechts de trendmatige verhoging overeind blijft.

Het tweede beslispunt betrof de prestatieafspraken met woningcorporatie Intermaris en huurdersvereniging de Boog. De motie van het CDA kreeg door de steun van GroenLinks, D66, VOCHoorn, HOP, DRP, HL en VVD een meerderheid in de raad. Kern van de motie was om Intermaris de ruimte te geven om maximaal 40 sociale huurwoningen per jaar te verkopen in plaats van de huidige 20 woningen per jaar. Hierdoor krijgt zij de ruimte om extra te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Hieraan zijn aan de verkoop een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals een anti-speculatiebeding, verduurzaming voor verkoop en de opdracht om het aantal te bouwen sociale huurwoningen te verhogen.

Als derde was er ook goed nieuws dat er in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in de gemeente Hoorn voortaan ook o.a. een verbod op gebruik van lachgas in de openbare ruimte is opgenomen. Een lang gekoesterde wens van het CDA en is eerder als via een motie ingebracht en nu dus verwezenlijkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.