27 november 2019

CDA Hoorn tegen lastenverzwaring via OZB

In de commissievergadering van 26 november 2019 sprak raadslid Alex van der Kleij over de belastingverordeningen voor het jaar 2020. Het CDA sprak zich hier uit tegen de voorgenomen verhoging van de OZB, deze belasting zou niet meer dan trendmatig mogen stijgen. Nu zien we in deze verordening een verlaging van 5,93% van het tarief, maar dit moet meer zijn. Door de stijging van de WOZ-waarde, kan het tarief bij gelijkblijvende lasten voor de burger dalen. Door de trendmatige verhoging stijgen de lasten met 1,4%, ofwel het bedrag dat iemand kwijt is aan OZB, stijgt met 1,4%. Dit kunnen we billijken. Maar om daar nu zogenaamde 'ruimtescheppende maatregelen' aan toe te voegen, dat er voor zorgt dat de daling verminderd is om geld vrij te maken, gaat ons te ver. Hierdoor zullen de totale OZB-lasten voor de burger met meer dan 1,4% stijgen. Zoals het er nu voorstaat zal het CDA tegen de OZB-verordering stemmen en mogelijk met een raadsinstrument komen in de aanstaande gemeenteraadsvergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.