27 april 2020

CDA Hoorn pleit voor een realistische aanpak in de Regionale Energiestrategie

Afgelopen week is het RES bod van NHN, dat zijn alle gemeentes in Noord Holland in de Regio Alkmaar, de Noordkop en Westfriesland, en NHZ, dat is het zuidelijke deel van de provincie Noord Holland, bekendgemaakt, CDA Hoorn heeft hier met enige verbazing kennis van genomen. In de concept RES NHN wordt een concept-bod van 4,2 TWh gedaan, wat ons betreft een veel te hoog bod. Daarom willen wij hier aangeven wat dit bod voor ons in Noord Holland Noord gaat inhouden en waarom de inzet veel te hoog is. Vooraf willen wij nog wel graag benadrukken dat het CDA Hoorn absoluut voor duurzaamheid is, dat was en is ook een groot thema in ons programma, maar wij hebben het altijd over realistische duurzaamheid en wat ons betreft is het huidige concept-bod niet realistisch.

Om aan te geven hoe het RES is ontstaan:

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er aan 30 regio’s gevraagd wordt opgeteld om met een bod te komen van minimaal 35 TWh, te realiseren door duurzame energie (wind en zon op land). Elke regio verplicht zich haar bod te realiseren voor 2030! Onze regio, NHN, wekt momenteel al 2,2 TWh op (zon en wind op land) en dit is meegerekend in het bod. Dit traject naar een bod wordt de Regionale Energie Strategie genoemd, kortweg de RES.

Vanuit de provincie en de RES zijn meerdere partijen benaderd om mee te praten en heeft het een aantal sessies gehouden voor de burgers, het bedrijfsleven, de agrarische sector en de politiek. CDA Hoorn heeft hierover reeds aangegeven dat deze sessies alleen maar gericht zijn op het creëren van draagvlak, het aangeven hoe lastig de opgave is en bespreken van alle mogelijke scenario’s voor plaatsing van zonneweiden en windmolens. Vooral dat laatste kwam veel terug en daar werd veel opgehaald om te weten bij welke gebieden veel weerstand rees en waar mogelijk makkelijker windmolens en zonnepanelen kunnen worden gerealiseerd. Vooral het telkens weer benoemen van de grote opgave en het aanwijzen van vele potentiele locaties gaf het CDA Hoorn het gevoel dat er hoog zou worden ingezet.

Er is in de sessies amper tot niet besproken en gediscussieerd over de eventuele hoogte van een bod. Het huidige bod lijkt dan ook uit de lucht gegrepen en het is onduidelijk waarop het is gebaseerd. In het krantenartikel van 24 april over het bod wordt wel het idee gewekt dat alle partijen in dit bod zijn meegenomen, maar dat is niet het geval geweest over de hoogte van het bod. Tijdens het laatste Westfriese regionale raadsledenoverleg hebben we er dan ook voor gepleit om eerst te kijken naar wat we reeds doen aan duurzame energie (wind en zon op land) en op basis daarvan het bod te bepalen.

De provincie Noord-Holland heeft in haar perspectief op de RES aangegeven dat ze een substantieel bod verwachten. Ze verwachten een aanbod op basis van (een verhouding tussen) de verdeelsleutels: inwonersaantal, bruto grondoppervlakte en energieverbruik. Daarnaast zijn er andere methodes om het NHN-deel in de totale RES uit te rekenen. Op basis van deze gegevens heeft CDA Hoorn uitgerekend dat een bod dan ongeveer 1,7 TWh zou bedragen, dit is zelfs lager dan onze huidige bijdrage, daardoor niet reëel, maar geeft wel duidelijk aan dat de regio al heel goed en ambitieus bezig is.

In de concept RES doet de regio NHN een concept-bod van 4,2 TWh, dat zeer hoog afsteekt tegen het substantiële aandeel van de regio. Dit betekent dat naast de reeds gerealiseerde en geplande duurzame energie (zon en wind op land) van 2,2 TWh, er nog 2 TWh extra aan duurzame energie binnen de regio moet worden gerealiseerd, haast een verdubbeling.Deze 2 TWh komt neer op:• 100 tot 130 Windturbineso 5,6 MW per windturbineo Vestas V150-5,6: ashoogte: max. 166 meter, tiphoogte: 180-241 metero Lijkt qua hoogte op de Ambtenaar bij Medemblikóf• 220 tot 260 Windturbineso 3 MW per windturbineo Ashoogte: 90-125 meter, tiphoogte: 125-200 meteróf• 2.200 tot 3.000 hectare aan zonneparken/zonnepaneleno Grootte afhankelijk van oriëntatie en ontwerpo 4.400 tot 6.000 voetbalvelden in grootteo Referentie: zonnepark Andijk beslaat 23 voetbalvelden.óf

een combinatie van de bovenstaande elementen die totaal 2 TWh vormen.

Deze ingrepen hebben een grote impact op het landschap en natuur in Noord-Holland mocht het gerealiseerd worden, laat staan van de weerstand die het zal oproepen bij onze inwoners.

Waarom doet de RES NHN een dusdanig bod?

Een mogelijke verklaring is dat NHZ niet aan een reëel bod kan komen, doordat het een dichtbebouwd gebied is en rekening met houden met o.a. Schiphol. NHN zou dan dit moeten opvangen om genoeg te realiseren in Noord-Holland.

Daarnaast is er sprake van grote ambitie, wat ook blijkt uit het concept-bod, terwijl er nooit is gesproken over welk aandeel NHN heeft binnen de totale RES. Er is gefocust op ambitie en het zoeken van gebieden voor plaatsing.

Als het bod volgend jaar door de gemeenteraden wordt geaccepteerd, dan binden wij ons aan de 4,2 TWh als een minimale leververplichting in 2030. Los van onze financiële situatie, die door de huidige corona-crisis zeer onder druk staat, zullen we moeten bouwen en leveren in 2030. Alles wat we niet halen zal waarschijnlijk financieel gecompenseerd moeten worden naar het rijk toe.

Waarom niet een realistischer bod?Het betreft ten slotte een minimale verplichting, geen maximale.Met een realistischer bod hoeft je ambitie niet te stoppen bij het behalen daarvan, maar kan je verder investeren zolang de gemeentelijke en provinciale portemonnee het toe laat natuurlijk, een veel veiliger scenario.

Daar komt nog bij dat momenteel 60% van de RES regio’s al het concept-bod hebben gepubliceerd, waaruit blijkt dat ze gezamenlijk al over de 35 TWh zitten (zonder NHN en NHZ meegerekend). Naast NHN en NHZ komen daar nog 10 RES regio’s bij, waardoor de 35 TWh ruimschoots wordt gehaald.

We hopen dat inwoners en politici zich realiseren wat voor impact het te ambitieuze concept-bod van de regio NHN op inwoners, landschap en natuur. CDA Hoorn zet zich in om een reëler bod neer te leggen wat draagvlak heeft onder de bevolking en de discussie te starten over onze inzet in de RES.

In het Noordhollands Dagblad deden CDA-raadsleden Rob Brandhoff en Patrick Hoefman dezelfde oproep: www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200427_4396225/cda-in-hoorn-er-komen-te-veel-windmolens-en-zonneweides-in-west-friesland

Voor extra toelichting:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.