17 maart 2023

Schriftelijke vragen problemen bij stembureaus

© Foto Noordhollands Dagblad

De fracties van D66 en CDA Hoorn zijn geschrokken van veel geluiden omtrent de verkiezingen. Het Noordhollands Dagblad maakte hier de dag na de verkiezing melding van. Meerdere teleurgestelde vrijwilligers hebben zich bij D66 gemeld. Bij CDA Hoorn kwamen klachten van stemmers binnen. Juist rondom het moment dat wij als Hoorn, Noord-Holland en Nederland die vrijwilligers het hardste nodig hebben en zouden moeten prijzen, de verkiezingen.

Vragen aan college en burgermeester
Om erachter te komen hoe dit zo gekomen is, en vooral hoe we dit de volgende keer kunnen voorkomen, heeft D66 samen met CDA Hoorn de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college en de burgemeester;

Zijn bij het college, dan wel de ambtelijke organisatie, dezelfde geluiden binnengekomen als bij onze fracties. Bijvoorbeeld:

 • een tekort aan vrijwilligers op het stembureau
 • lange wachttijden voor het stemmen
 • overwerkte vrijwilligers
 • tellen tot veel te laat (en soms zelfs tot in de vroege ochtend)
 • in enkele gevallen zelfs niet afgemaakte tellingen?

Zo nee, bij dezen.

Zo ja;

 1. Is het college met ons van mening dat de verkiezingsprocedure in Hoorn voor verbetering vatbaar is?
 2. Zijn er in de procedures voorafgaand aan de verkiezingen vrijwilligers uitgeloot of waren dit domweg alle handjes die we als gemeente Hoorn beschikbaar hadden?

In dat eerste geval

 • waarom gebeurt dat?

In het tweede geval

 • Kunnen we als gemeente meer doen aan werving van vrijwilligers door bijvoorbeeld (nog) meer aandacht/campagne voor aanmeldingen?
 • Klopt het dat de vergoeding voor leden van het stembureau tussen de € 100 en € 250 ligt, en voor tellers op slechts € 40,- ?
 • Is het college het met ons eens dat deze vergoedingen laag zijn, zeker voor tellers als deze tot diep in de nacht door moeten?
 • Is er mogelijkheid om als gemeente iets te doen aan de hoogte van deze vergoedingen?
 • Zou de uitbreiding van het aantal stembureaus de volgende keer (een deel van) een onderdeel van de oplossing kunnen zijn?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.