Profielschets Gemeenteraadsleden CDA Hoorn

Profielschets Gemeenteraadsleden

Profielschets gemeenteraadsleden

Een gemeenteraadslid heeft als volksvertegenwoordiger drie primaire taken te vervullen:

 • Het vertegenwoordigen van de inwoners van Blokker, Hoorn en Zwaag door contact te hebben met kiezers, achterban, belangengroepen en organisaties;
 • Het vaststellen van het gemeentelijke beleid door een visie en mening te vormen over onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te komen tot besluitvorming;
 • Het controleren van de uitvoering het beleid en onderwerpen aan de orde te stellen als blijkt dat de uitvoering niet goed verloopt of beter kan.

Het CDA-Hoorn raadslid dient te beschikken over de juiste motivatie en diverse competenties en persoonlijkheidskenmerken die relevant zijn voor de functie. De mate waarin (in potentie) over waarin hierover wordt beschikt, kan en mag verschillen. Tijdens de zittingsperiode is er de ruimte voor het (verder) ontwikkelen van bepaalde competenties. Naast de competenties en persoonskenmerken wordt het profiel van de raadslid aangevuld met kennis, interesses en zijn netwerk/achterban.

Motivatie

Het raadslidmaatschap is een belangrijke en eervolle functie. Ieder CDA-lid dat hiervoor in aanmerking komt, voldoet in de basis aan de volgende criteria:

 • Heeft de focus op de Hoornse samenleving en de partij in plaats van op zichzelf;
 • Beschikt over relevante CDA-ervaring en/of maatschappelijke betrokkenheid;
 • Heeft een intrinsieke motivatie om CDA-raadslid te willen worden.

Competenties

Binnen het CDA zijn vier basis- of kerncompetenties geformuleerd die voor iedere rol (volksvertegenwoordiger, bestuurder etc.) belangrijk zijn. Dit zijn Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen. Deze competenties sluiten aan bij de richting die het CDA graag op wil: verschillende soorten mensen, die naar buiten gericht zijn, die zich continu willen verbeteren en die het CDA-gedachtegoed in hun communicatie
aansprekend uitdragen. Daarnaast zijn voor de rol van volksvertegenwoordiger nog drie rol specifieke competenties van belang, namelijk: Beïnvloeden, Communiceren en Politieke Sensitiviteit.

Persoonlijkheid

Uiteraard gaat het niet alleen om het beschikken over de juiste competenties. Een onderzoekende houding (nieuwsgierigheid) is bijvoorbeeld ook belangrijk en is een element dat meer in de persoonlijkheid van iemand zit. Verbindend vermogen is misschien als kerncompetentie te typeren, maar is eigenlijk meer een persoonskenmerk. De centrale vraag is dan: gaat iemand vooral voor zichzelf en de eigen mening of ligt de focus vooral op de partij, de samenleving en het bereiken van gezamenlijke resultaten?

Mensen zijn verschillend en dat is goed: een divers samengestelde groep is effectiever, creatiever en kan meer aan. Voorbeelden van gewenste persoonskenmerken voor een volksvertegenwoordiger zijn:

 • Eerlijk, integer en betrouwbaar;
 • Consistent: zorgvuldige omgang met geboden ruimte, houden aan afspraken;
 • Energiek: hoog energieniveau, gericht op hoogst haalbare;
 • Extravert: gericht op mensen, voorkeur voor mondelinge communicatie en veel prikkels
 • Flexibel: geen moeite met bijstellen en aanpassen;
 • Mening vormend: kritisch en onafhankelijk, gericht op goede balans tussen de eigen mening en die van anderen;
 • Onderzoekend: nieuwsgierig, creatief, gericht op afwisseling, leergierig, helikopterview;
 • Verbindend (vermogen): inlevend en invoelend, begripvol, oog voor zijn medemens;
 • Ratio/gevoel: gericht op ratio en gevoel, niet snel van stuk gebracht, stressbestendig;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.