15 december 2017

CDA: De Langedijker heeft zélf een stem in de toekomst van Langedijk

CDA: De Langedijker heeft zélf een stem in de toekomst van Langedijk

Het CDA Langedijk wil de inwoners van Langedijk weer in hun kracht zetten, door de toekomst van Langedijk in hun handen te leggen. CDA-fractievoorzitter Marian Schuijt: "Inwoners kunnen zelf heel goed besluiten of zij wel of niet een fusie aan willen gaan. Dit kan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018". Op dit moment krijgen de inwoners voorgespiegeld dat de keuze voor Heerhugowaard al gemaakt en onomkeerbaar is. Dat is absolute flauwekul!

Zorgelijke communicatie omtrent Toekomst van Langedijk

De feitelijke situatie is dat 12 december mogelijk het besluit voor een ambtelijke fusie met Heerhugowaard voorgelegd wordt aan de raad van Langedijk. Daarna moet de raad van Heerhugowaard zich nog hierover uitspreken. Marian Schuijt: “Er kunnen in die korte tijd voor de verkiezingen geen onomkeerbare stappen genomen worden. Dit wordt alleen maar zo gecommuniceerd om te zorgen dat mensen denken dat het allemaal geen invloed meer heeft. Net als suggereren dat de Commissaris van de Koning in gaat grijpen: er ligt geen opdracht dat Langedijk in 2017 een besluit moet nemen! Of de financiële situatie van Langedijk: deze heeft zich enorm hersteld en er worden de komende jaren miljoenen gepompt in Langedijk Ontwikkeld met Water en er zijn miljoenen gereserveerd voor de ambtelijke fusie. Miljoenen die Heerhugowaard zo te lezen nodig heeft voor de ontwikkelingen bij het spoor”. 

Opmerkelijke keuze voor Heerhugowaard

De raad van Alkmaar heeft reeds 2 moties in meerderheid aangenomen, waarin zij haar college opdraagt om het open gesprek met Langedijk aan te gaan voor mogelijke samenwerking/fusie met gemeente Langedijk. Ook het college van Alkmaar heeft zich uitgesproken hier positief tegenover te staan. Hiervan is een gespreksverslag tussen beide colleges op 31 oktober jl.

Bij Heerhugowaard heeft alleen het college zich tot nu toe uitgesproken. Marian Schuijt: “Het lijkt inmiddels al een ruime tijd dat er sprake is van selectieve informatie binnen Langedijk. Alle positieve reacties over Heerhugowaard worden in de communicatie uitvergroot en alles wat positief is van Alkmaar verdwijnt in de ingekomen stukken op een agenda of hoor je niet. Om het te omschrijven met een landelijk tintje: het lijkt wel alsof Langedijk als een tochtige koe naar een bronstig Heerhugowaard huppelt, op basis van hormonen en niet op denkkracht en zeker niet met respect naar Alkmaar”. 

Ambtelijke fusie: geld in het water

Ook vindt Marian Schuijt dat de inwoners moeten beseffen dat een ambtelijke fusie een heel rare keuze is. De Rijksuniversiteit Groningen heeft hier veel onderzoek naar gedaan en van alle keuzes is dit de slechste. Het kost veel geld en met een beetje mazzel heb je na een jaar of 3 tot 5 pas weer te kwaliteit terug van voor de fusie. En veel mooier wordt het niet.

Verder kent iedereen in zijn of haar omgeving de voorbeelden dat een ambtelijke fusie vraagt om problemen. Marian Schuijt: “Wij worden steeds meer bevestigd in onze mening dat wij zelfstandig moeten blijven. Maar gezien de rare manier van het kiezen van een partner: zonder besef wat een bestuurlijke fusie met hen zou betekenen, zonder besef dat een ambtelijke fusie geld in het water gooien is en middels de manipulatie door te zorgen dat mensen denken dat er geen keuze meer is, zouden er toch meer mensen wakker moeten worden. Maar terug naar het begin: laat de inwoners van Langedijk zich eerst maar eens uitspreken zij willen voor het dorp!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.