25 februari 2018

Speerpunten CDA Langedijk

Dit zijn de speerpunten van CDA Langedijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

 

 

 

 

Het CDA is voor

1. handhaven van een onafhankelijke en Zelfstandige Gemeente Langedijk

2. ambtelijke organisatie toekomst bestendig maken

3. voldoende en betaalbare voorzieningen voor ouderen en kwetsbare inwoners.       

4. uitbreiding van beschermd wonen 

5. meer aandacht om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan

6. bevorderen (sociale veiligheid) door terugkeer van de dorpsbeheerder

7. bevorderen van zwemvaardigheden bij alle kinderen

8. zorg op maat moet laag drempelig zijn

9. nog betere handhaving van de verkeersveiligheid bij scholen

10 dat iedereen mee kan doen aan sporten of bewegen

11 Het waarborgen van een cultureel Langedijker idendititeit

12 ontwikkelen van ondernemers vriendelijke gemeente             

De nieuwe CDA fractie is er klaar voor en kan met kennis en ervaring hiermee aan de slag;

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.