15 december 2017

Stemverklaring CDA 12 december

 Het raadsvoorstel dat nu voorligt is mij een raadsel hoe dat er heeft kunnen komen...

Alkmaar doet een gebaar naar Langedijk en wij zeggen: we starten eerst met Heerhugowaard en als je wilt mag je later meedoen (voelt als een beetje grootheidswaanzin). Respectloos naar Alkmaar dus.

Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in den landen gaan alle alarmbellen af bij de keuze voor een ambtelijke fusie. Het geeft een zeer groot risico op hogere kosten en een mindere kwaliteit van dienstverlening. Praten we nog niet eens over de miljoenen die daarvoor over de balk worden gegooid om het vorm te geven.  Respectloos naar het gemeenschapsgeld dus.

Tot slotte: Dit is 1 van de meest belangrijke besluiten voor ons dorp en we jetsen dit besluit er 3 maanden voor de verkiezingen doorheen. Respectloos  naar onze inwoners dus

Ik kan niets anders concluderen dan dat CDA Langedijk volledig zijn handen aftrekt van dit voorstel. Wij laten met de verkiezingen de inwoners van Langedijk spreken. En laten we dan de schade gaan herstellen en een goed besluit voor Langedijk nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.