22 december 2017

Blijverslening

Wij willen graag dat mensen langer in hun eigen huis en dus vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Op 3 november 2016 hebben wij daarom een motie ingediend over de 'Blijverslening'. 

 "De Blijverslening is nieuw instrument voor gemeenten om aan te bieden aan ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Wie langer zelfstandig wil blijven wonen kan zijn huis aanpassen / comfortabeler maken óf verhuizen naar een passende woning. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de woningvoorraad aansluit bij de ouder wordende bevolking. De belangrijkste oplossing ligt in het aanpassen van de bestaande woningen en deze toekomstbestendig te maken. De nodige aanpassingen kunnen op grond van de WMO2015 geboden worden. Nu is er ook de mogelijkheid om een huis met behulp van een blijverslening levensloopbestendig te maken.

Inwoners van Gemeente Medemblik kunnen al gebruik maken van een Starterslening en een Energiebespaarlening. Wij vragen het college om te onderzoeken of het invoeren van een Blijverslening voor onze gemeente ook mogelijk is."

Op 14 december heeft de raad deze lening vastgesteld. Dit gaat in per 1 januari 2018 en er is €1,5 miljoen voor de regeling beschikbaar.

Namens de CDA fractie,
raadsleden van de commissie Samenleving
Els van den Bosch en Claudia Selders-Kroezen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.