07 oktober 2020

Column Claudia: Opperdoes durft!

Een aantal inwoners van Opperdoes bundelen hun kennis en enthousiasme om het dorp te vertegenwoordigen. Eind oktober gaan ze als dorpsraad officieel van start. Wat mij betreft een positief en zeer welkom initiatief.

Bijna alle 17 kernen van onze gemeente hebben zo’n groep inwoners. Zij zetten zich vrijwillig in om de verbinding tussen de gemeente en hun stad of dorp te versterken. Als gemeenteraad luisteren we naar de mening van een stads-/dorpsraad. En, wat nog belangrijker is, deze raden mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college over zaken die ingrijpen in hun leefomgeving. De samenwerking is laagdrempelig doordat de gemeente een vast contactpersoon voor de kernraden heeft; de kernconsulent. Een stads-/dorpsraad kan oplossingsgericht aan de slag met praktische zaken. Zeker wanneer er een kernvisie is opgesteld.

Kijk voor de visie van jouw dorp/stad op: https://www.medemblik.nl/over-medemblik/informatie-over-de-plaatsen-in-de-gemeente-medemblik

Als gemeenteraadslid bezoek ik graag en vaak vergaderingen van deze raden. Ik leer daardoor over de cultuur van de kernen en heel veel praktische zaken die er spelen. De afgelopen zeven maanden gingen veel van deze bijeenkomsten uiteraard niet door. Dat voelt echt als een gemis. Opperdoes durft het aan, om in deze tijd de sprong te wagen en met een positieve instelling de verbinding te willen zijn tussen inwoners en gemeente. Ik kom graag luisteren. Succes!

Claudia Selders-Kroezen

Raadslid CDA Medemblik
claudia.selders@raadmedemblik.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.