12 oktober 2017

Communicatie; Column Piet Ligthart

Begin 2016 heeft de raad aan de rekenkamercommissie de opdracht gegeven onderzoek te doen naar onderhoud en kwaliteit van het openbaar groen en de invloed van de bezuinigingen hierop. Het rapport wordt in de raad van 5 oktober besproken. Naast het gegeven dat er in dit onderzoek meerdere onderdelen voldoende tot goed scoren, geeft het belevingsonderzoek een onvoldoende score. Aangezien we als raad onder andere zijn gekozen om de zaken die niet zo goed gaat te bespreken en daardoor hopelijk te verbeteren, zoem ik nader in op de onvoldoende score. 

In de afgelopen en huidige raadsperiode is ook de buitendienst niet aan bezuinigingen ontkomen. Daarnaast is het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden. Bovengenoemde maatregelen hebben erin geresulteerd dat de inwoners van onze gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte met een 5,9 waarderen en meer dan 50% vindt dat de kwaliteit in de afgelopen drie jaar achteruit is gegaan. Je zou denken dat er op de verharding zich meer groen ontwikkeld dan in de plantsoenen. 

In de meningsvormende vergadering van 21 september werd gesteld dat de bezuinigingen en het spuitverbod grote boosdoeners zijn in deze ontwikkeling, maar dat communicatie hierover naar de inwoners beter zou kunnen. Dit zou de kijk op het werk van de mensen van de buitendienst, die geen enkele invloed hebben op het beleid, ten positieve be├»nvloeden. Voor de kwaliteit, inderdaad, maakt dit niet uit, maar hopelijk wel voor de beeldvorming. En nu maar hopen dat de raad 5 oktober een besluit neemt, waardoor de 5,9 een 7 wordt. Ik hem mijn eerste bijdrage geleverd. 

Piet Ligthart, raadslid CDA

piet.ligthart@me.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.