29 april 2019

Met plezier sporten

Het CDA wil dat iedereen met plezier kan sporten. Daarom zijn we, zowel in november 2018 als in april, in actie gekomen om het tekort aan zaalruimte voor de sportverenigingen in Wognum op te lossen."

Wij vinden sportieve ontwikkeling belangrijk en willen dat de 'breedtesport' en de 'topsport' elkaar versterken. De afgelopen jaren heeft het tekort aan zaalruimte in Wognum hier qua beleving geen goed aan gedaan. Wij wisten natuurlijk al veel langer dat dit probleem speelt maar het onderzoek waar wij in november om hebben gevraagd heeft dit concreet aangetoond.

Desondanks werd het voorstel aan de gemeenteraad om een oplossing te realiseren een fors discussiepunt. De oorspronkelijke opdracht van de raad aan het college was “…een voorstel voor een nieuwe sporthal…” “…teneinde een permanente voorziening cq. oplossing te creëren.”. Met name de zaalsportverenigingen waren hierdoor in de veronderstelling dat er een permanente, dus stenen, sporthal zou komen. In het voortraject zijn veel zorgen uitgesproken over de volwaardigheid van de semipermanente hal, het beheer van de Westfrieslandhal in de Bloesem en daarmee ook het beheer van de nieuwe hal. Ook waren de verenigingen bang om het gymnastieklokaal aan de Sportlaan kwijt te raken.

Het #CDA heeft daarom het raadsvoorstel op 25 april, met een amendement, aangevuld met drie extra kaders:
1) een volwaardige uitrusting van de nieuwe sporthal die bestemd is voor breedtesport en in principe níet voor commerciële doeleinden;
2) aanvullende afspraken maken met de beheerder over het gebruik van beide hallen in samenspraak met de zaalsportverenigingen;
3) het gymnastieklokaal aan de Sportlaan te behouden totdat er meer duidelijkheid is.

Alle fracties, met uitzondering van D66, stemden hier voor.

Het college gaat nu nader onderzoek doen naar een semipermanente sporthal. In november krijgen we alle details. Wij verwachten dat deze nieuwe hal er over een jaar staat en dat het capaciteitsprobleem naar tevredenheid van de gemeente, beheerder én de zaalsportverenigingen zal zijn opgelost.

Namens de fractie,
Raadslid Claudia Selders-Kroezen

P.S. 
Alle 20 stukken bekijken / lezen?
Zie agendapunt C.1 ➡️ http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx…

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.