28 december 2017

Petitie werk moet lonen

Werk moet lonen.

CDA-afdelingen in West-Friesland bieden petitie aan bij de Tweede Kamer

Het kabinet geeft in het regeerakkoord aan dat iedereen erop vooruitgaat. Maar mensen die arbeidsongeschikt zijn of arbeidsbeperkt delen  in geringe mate  in het economische herstel. De CDA-afdelingen van de zeven West-Friese gemeenten hebben er moeite mee dat het nieuwe kabinet van plan is om de loonkostensubsidie te schrappen en de Wajong te korten met vijf procent. Wessel Groot (CDA Drechterland): “Wij willen een oproep doen aan het Kabinet, om het afschaffen van de loonkostensubsidie te schrappen en de vijf procent korting op de Wajong terug te draaien.”

Els van den Bosch (CDA Medemblik): “Wij realiseren ons, dat de korting van vijf procent op de Wajong uitkering een besluit is uit 2013, maar het economische klimaat zag er toen heel anders uit. In een eerlijke economie profiteert iedereen mee en wij willen blijvende solidariteit met mensen die het vaak al moeilijk genoeg hebben. Bovendien leken de vooruitzichten op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking  in 2013 rooskleuriger dan in de praktijk gebleken is.”

Marloes Verbaan- Jutte (CDA Stede-Broec): “Het is geen extra stimulans om aan het werk te gaan als je niet boven het bijstandsniveau uitkomt. Het maakt financieel dan niet uit of je wel of niet werkt en niet werken maakt de afstand tot de arbeidsmarkt wel heel groot.”

De lokale CDA’ers hebben de kwestie besproken met de landelijke CDA-vertegenwoordigers. Het is duidelijk dat het CDA – ook landelijk - wil, dat zoveel mogelijk mensen participeren op de arbeidsmarkt. Op de een of andere manier lukt het niet mensen, die al enige tijd thuis zitten, aan werk te helpen. Ook al investeren we daar miljoenen en miljoenen euro’s in. En zijn er, objectief gezien, vacatures genoeg. Mensen willen graag werken. Blijkbaar maken we het toch te ingewikkeld. Het instrument loonkostensubsidie blijkt onvoldoende succesvol. In het regeerakkoord staan maatregelen die moeten helpen deze impasse te doorbreken. Een van die maatregelen is de mogelijkheid tot loondispensatie. Daar is veel over te doen.

Op dit moment is de staatssecretaris bezig met het uitwerken en doorrekenen van de plannen. Voor het CDA zijn vijf randvoorwaarden leidend: 1) Het moet voor werkgevers lonend en gemakkelijk zijn mensen in dienst te nemen. 2) Het moet voor werknemers te allen tijde ook financieel lonend zijn om te gaan werken. 3) Voor werknemers moet de administratieve last niet groot worden. 4) Voor werknemers die vallen onder andere regelingen moeten de veranderingen niet gelden. En 5) Voor mensen die niet kunnen werken binnen een reguliere setting, moet passend of beschut werk beschikbaar zijn. En deze vorm van werk moet voor veel meer mensen mogelijk zijn  dan nu het geval is.

Het CDA stelt hierover kritische vragen aan de minister en vraagt in een motie, om initiatieven die bijdragen aan een leven lang leren te ondersteunen. Staatssecretaris Tamara van Ark geeft aan er alles aan te doen om werkgevers te bewegen Wajongers in dienst te nemen. Het antwoord moet zijn: meer werk, niet het terugdraaien van de korting. Staatssecretaris Van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot het minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee. Van Ark gaat samen met gemeenten, werkgevers, cliëntenraden, vakbonden en andere betrokkenen een loonaanvullingsregeling ontwerpen die hier voor zorgt.

De CDA’ers in West-Friesland zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen, met in het achterhoofd de vijf eerdergenoemde randvoorwaarden.

Jan van der Werf (CDA Enkhuizen):“Iedereen doet mee dat is ons uitgangspunt! Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen. Lukt dat buiten je schuld om niet dan mag je daar niet de dupe van worden”.

CDA Drechterland           CDA Enkhuizen                CDA Stede-Broec                            CDA Opmeer

Wessel Groot                   Jan van der Werf             Marloes Verbaan-Jutte                     Robert Tesselaar

 

CDA Hoorn                         CDA Koggenland             CDA Medemblik

Dirk Oud                             Ria Sjerps                           Els van den Bosch

 

28 december 2017

Voor het inzien van de tekst van de petitie klikt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.