20 juli 2018

Samen aan de slag

Samen aan de slag

Op 14 mei jongstleden is het nieuwe college van start gegaan en presenteerde de nieuwe coalitie haar coalitie-akkoord “Samen aan de slag.” CDA-wethouder Harry Nederpelt geeft zijn functie in het college een vervolg en houdt zich bezig met de portefeuilles duurzaamheid, kunst- en cultuur, economische zaken, de participatiewet, toerisme en recreatie.

Binnen de CDA-fractie hebben we met Saskia Schouten en Simon Commandeur twee nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Twee enthousiaste en fanatieke raadsleden die hun maidenspeech inmiddels al hebben gehad. Saskia tegen eenzaamheid en Simon voor woningbouw. Extra woningcontingent is sowieso een van de CDA-speerpunten. Naast onze top 10 speerpunten (zie de video op Facebook @cdamedemblik) zullen we volop de aandacht vestigen op de basisscholen, dorpshuizen en maken we werk van een nieuw, overdekt zwembad. Nieuw deze periode is de inzet van een CDA-commissielid. We wensen Ahmet Iz een mooie tijd toe binnen onze fractie. Net nu we goed en wel zijn begonnen, is het zomerreces ingegaan. Een zomerperiode waarbij wij raadsleden wat gas terugnemen maar we zitten zeker niet stil. Onze Andijker fractieleden Els van den Bosch en Piet Ligthart houden op 27 juli en 31 augustus hun maandelijkse spreekuur. Op 12 augustus zal een deel van de gemeenteraadsleden meedoen met de Drakenbootrace tijdens de Waterweek Medemblik. En aan veel dossiers wordt onverminderd doorgewerkt. Besluitvorming zal in het najaar zijn. Voor het zover is, wenst de CDA-fractie u een mooie zomer toe en mocht u eropuit trekken, een prettige vakantie.

 

 

Fractie CDA Medemblik

Els van den Bosch

Claudia Selders-Kroezen

Saskia Schouten-Spijkerman

Piet Ligthart

Simon Commandeur

Ed Meester

 

Meer over onze mensen via: www.cda.nl/medemblik

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.