21 november 2017

Thuis nabij onderwijs

Thuis-nabij onderwijs - een innovatief pareltje in #Opperdoes
In Gemeente Medemblik is de Innovatieagenda Sociaal Domein bestemd voor projecten op het gebied van zorg, ondersteuning en preventie. Inmiddels zijn er 17 aanvragen gehonoreerd en daar zitten wat ons betreft een aantal 'pareltjes' tussen. Zoals de aanvraag van Knooppunt 11 van SWV De Westfriese Knoop.

De toekenning heeft het mogelijk gemaakt om dit schooljaar een ondersteuningsgroep op te zetten. Het doel is om er...voor te zorgen dat kinderen met een zorgbehoefte op hun eigen basisschool kunnen blijven. De leerkracht, ouders en eventuele zorgverleners worden intensief betrokken bij het in kaart brengen wat voor het kind nodig is om 'thuis-nabij' naar school te kunnen gaan. De kinderen kunnen 3 maanden tot maximaal 1 jaar ondersteuning krijgen, op de locatie in Opperdoes én in hun eigen klas. Op dit moment maken de 7 scholen van Knooppunt 11 gebruik van de expertise van Marijke Bos. De ervaring leert dat er minder kinderen hoeven te worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs.

Tijdens ons bezoek maakte Hans Hubbelmeijer, directeur van cbs De Wegwijzer, ook even tijd om met ons in gesprek te gaan. Marijke bedankt dat je ons een deel van de ochtend hebt laten meebeleven. De werkwijze en meerwaarde van de ondersteuningsgroep is voor ons goed duidelijk geworden. Wat ons betreft is dit een prachtig voorbeeld van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Els van den Bosch en Claudia Selders-Kroezen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.