Simon Commandeur

Raadslid

Mijn naam is Simon Commandeur (1977) en ik ben geboren en woonachtig in Wognum.

Ik ben sinds 2018 raadslid voor het CDA in de gemeente Medemblik.

Waarom ik kies voor het CDA?

De vier kernwaarden van het CDA (Gespreide verantwoordelijkheid, Politieke gerechtigheid, Solidariteit en Rentmeesterschap) zijn waarden die ik ook nastreef. Wat ik heel belangrijk vindt is dat het CDA een partij is voor iedereen. Dat het niet uitmaakt maakt wat je afkomst, geloof of geaardheid is. Ik voel me daarom prima thuis bij het CDA.

 

Welke onderwerpen mijn aandacht hebben?

Als lid van de commissie ruimte krijg je onder andere te maken met de volgende onderwerpen:

-woningbouw

-huisvesting arbeidsmigranten

-duurzaamheid

-visie verblijfsrecreatie

-vaststellen bestemmingsplannen

-parkeervoorzieningen

-afvalstoffen heffing

Naast deze onderwerpen zijn er tal van andere onderwerpen die de revue passeren. Samen met alle fractie leden zorgen wij ervoor dat we met gezond boeren verstand een gezamenlijk standpunt innemen en weloverwogen besluiten nemen.

Wil je contact opnemen? Dat kan via simon.commandeur@raadmedemblik.nl of 06 11327889

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.