2. Willemien Koning

Ik ben Willemien Koning-Hoeve, geboren in Koedijk en opgegroeid in Oudkarspel. Ik ben getrouwd met Kees Koning, wij hebben vier kinderen en zijn kerkelijk betrokken bij de Christelijke Gereformeerde Kerk. We hebben een agrarisch familiebedrijf met melkkoeien. Door mijn opleiding en werk in de journalistiek en diverse besturen ben ik niet alleen goed thuis is in de agrarische dossiers maar heb ik ook kennis van allerlei andere vraagstukken in de samenleving. Sinds 2015 ben ik Statenlid in de provincie Noord-Holland en woordvoerder Natuur, Landbouw, Milieu, Tata, Havens en Schiphol. Ik sta met mijn voeten in de klei en redeneer vanuit het belang van de inwoners van Noord-Holland. Ik vind het belangrijk dat de kracht van familiebedrijven weer gezien en ondersteund wordt. Zij spelen een belangrijke rol in de samenleving. Ook visserij en de havens hebben extra aandacht nodig. Als we kijken naar industriële bedrijven  zoals Tata zullen er de komende jaren aanpassingen gedaan moeten worden om de uitstoot te reduceren. Ik wil dat daarbij niet alleen het stikstofvraagstuk maar ook de gezondheid van de omwonenden prioriteit krijgt. Tot slot blijf ik mij ervoor inzetten dat mensen vanuit stedelijke omgeving en mensen op het platteland elkaar weer beter gaan begrijpen en waarderen.

Wat wil je bereiken in Noord-Holland? 

Ik vraag me bij elk beleidsstuk af wat de effecten van het voorgestelde beleid zullen zijn in de praktijk. Er lijkt een kloof te zijn tussen de wereld op het provinciehuis en de werkelijke situatie van mensen in het dagelijks leven. Die kloof probeer ik te overbruggen. Beleid moet goede vooruitzichten bieden voor de inwoners van Noord-Holland.

Ik zet mij in voor blijvende ruimte voor een duurzame en sterke landbouwsector. Daarbij moeten naast organisaties als Staatsbosbeheer ook agrariërs een belangrijke rol kunnen spelen in beheer van diverse natuurgebieden. De provincie zal de komende tijd uitvoering moeten geven aan het stikstofbeleid. Wel met goede metingen en realistische plannen die ook echt een oplossing bieden. Sturen op de staat van de natuur en niet op modellen zoals de Kritische Depositie Waarden. KDW’s moet uit de wet en de PAS-melders moeten zo spoedig mogelijk worden gelegaliseerd.

Agrarisch ondernemers zijn innovatief en moeten zelf aan het stuur kunnen zitten bij het bepalen van hun toekomst en het streefbeeld voor hun omgeving. Toekomstperspectief voor de agrarische sector is in het belang van iedereen. Alleen dan zal er voldoende en betaalbaar voedsel beschikbaar blijven. Om dat te realiseren moet ruimte blijven voor verschillende agrarische ondernemersvormen van biologisch en kleinschalig tot high-tech en efficiënt.

Waarom CDA?

Bij het CDA voel ik mij thuis omdat de kernwaarden van het CDA gericht zijn op het realiseren van een goede samenleving voor iedereen. Het bouwen en behouden van een mooi land, ook voor komende generaties. Solidariteit, Rentmeesterschap, Gespreide verantwoordelijkheid en Gerechtigheid zijn de kernwaarden die we nodig hebben om prettig en veilig met elkaar te kunnen leven. Een samenleving waar voedselzekerheid en voldoende zorg is en waar iedereen kan voorzien in zijn eigen levensbehoefte. Wij bouwen op het fundament van de Bijbelse boodschap van vergeving, vrede en naastenliefde.

Doordat CDA landelijk deel uitmaakt van de regering en daar compromis gesloten moeten worden met vier partijen, bevat het landelijk beleid soms onderdelen waar ik het niet mee eens ben. Dan is er bij het CDA altijd ruimte om met landelijke politici en de partijtop in overleg te gaan en te pleiten om zaken aangepast te krijgen. Bij CDA Noord-Holland hebben we een actieve fractie die zich 100% inzet voor het realiseren van goed beleid, het controleren van het College en het uitwerken van nieuwe plannen.  

Wat is jouw favoriete plekje in Noord-Holland? 

Als ik één favoriete plek in Noord-Holland mag kiezen dan zijn het de duinen. Vanuit onze tuin in Oudkarspel kun je in de winter de Schoorlse duinen zien. Dat weidse uitzicht met de duinen aan de horizon vind ik prachtig. Zo kent Noord-Holland veel mooie plekken en landschappen. De zee, weilanden met koeien, bollenvelden, recreatiegebieden, vissersboten in de haven, mooie steden en dorpen. Ik hou van Noord-Holland en ik hou van het leven in Noord-Holland.

De balans tussen natuur, woningbouw, werkgelegenheid, cultuur, energieopwekking en agrarische sector is nog steeds goed en ik zet mij ervoor in dat die belangrijke balans behouden blijft!  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.