Cor Hienkens

Vitale Afdelingen

Ik ben circa 55 jaar geleden lid geworden van de KVP Jongeren. Het had 3 redenen.Politieke interesse en bij een groep willen horen . Dat is nog mijn drijfveer. De derde reden was: je deed dat van huis uit. Maatschappij en mensen zijn gebaat bij structuur. Als basis geldt voor mij een stabiel privéleven, mijn religieuze actieve geloof en mijn politieke keuze. Daar hoort ook het lidmaatschap bij.

Graag wil ik meewerken aan het versterken van 'familiegevoel', er samen zijn met en voor elkaar. En zo iets bereiken. Niet alleen binnen het bestuur maar binnen onze hele provincie. Dat wil ik bereiken daar aandacht te hebben voor je naaste en proberen te zoeken naar antwoorden cq oplossingen. Past ook bij dit Jaar van Barmhartigheid; als goed begin voor ons allemaal?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.