Dennis Heijnen

Fractievoorzitter

Woordvoerderschappen

Financiën, Personeel en Organisatie, Grond, Europa en IPO

Voorzitter van de Rekeningcommissie

Biografie

Ik ben Dennis Heijnen, in 1988 geboren in Naarden, opgegroeid in Huizen en nu alweer enkele jaren inwoner van Amsterdam. Ik ken de provincie Noord-Holland dus goed en voel me hier thuis. Na eerst lokaal actief te zijn geweest en me te hebben ingezet voor het CDJA, ben ik sinds maart 2016 Statenlid in Noord-Holland. Ik studeerde economie en politicologie aan de Vrije Universiteit en werk als beleidsadviseur financieel economische zaken bij het Verbond van Verzekeraars.

Politiek

Ik ben de politiek ingegaan om een antwoord te bieden op steeds groeiende maatschappelijk onvrede, normen en waarden terug te brengen in onze prachtige land en te zoeken naar verbondenheid. Geen mens kan het immers alleen op deze wereld, maar is verbonden met de mensen om hem heen. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid, de overheid moet vooral kaders scheppen en een stimulerende werking hebben. Met dat ideaal probeer ik politiek te bedrijven, ook in de Staten van Noord-Holland.

Ambities

Noord-Holland is met recht een van de mooiste provincies van Nederland, maar Noord-Holland kan meer! Het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ laat zien dat we die kansen willen pakken. Of het nu gaat om investeringen in de economie, verbeteren van bereikbaarheid of voldoende woningen voor iedereen, Noord-Holland kan meer.

Als woordvoerder financiën zal ik mij ervoor inzetten dat belastinggeld dat wordt uitgegeven aan de prachtige projecten van de provincie ook echt ten goede komt aan de Noord-Hollandse inwoners en ondernemers. Dat is namelijk precies het kaders scheppen en het stimuleren wat de overheid moet doen. Verder zal ik er scherp op zijn dat er geen onnodig risico met publiek geld wordt genomen en dat het rendement van provinciale projecten zo hoog mogelijk is.

Op het vlak van Openbaar Vervoer ga ik voor een realistische benadering. Grote steden en kleine kernen moeten maximaal bereikbaar zijn om de leefbaarheid te waarborgen en de verbondenheid van inwoners te garanderen. Het heeft echter geen zin om een bus te laten rijden voor 1 of 2 reizigers. Nieuwe vormen van openbaar vervoer moeten daarom worden onderzocht. Duurzaamheid is belangrijk, maar mag het Openbaar Vervoer niet onnodig duur maken.

Voor wat betreft het wonen in Noord-Holland wil ik dat de provincie de woningbouw niet in de weg zit en waar mogelijk flink aanjaagt. In het noorden van de provincie zijn kleinschalige woningbouwprojecten nodig om de kernen leefbaar te houden. In zuiden van de provincie zijn grootschalige projecten nodig om de enorme vraag aan te kunnen. De provincie mag daarbij geen hindermacht zijn en moet partijen bij elkaar brengen.

In Europa moet Noord-Holland onze regio sterker op de kaart zetten, vooral om bedrijven naar de provincie te halen.

Al deze onderwerpen en meer nog veel meer geef ik inhoud samen met mijn gemotiveerde collega CDA-Statenleden. Met elkaar werken we aan een leefbare provincie die geen hindermacht vormt voor regio en stad.

Contact

Ik ben te bereiken via mail: heijnend@noord-holland.nl, telefoon: 061 445 1994 of twitter: @dennisheij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.