Heleen Keur

Fractielid

Woordvoerderschappen

Bestuur, culturele infrastructuur en cultuurhistorie, watertoerisme, recreatieschappen, water als economische drager, herstructurering bedrijventerreinen

Heleen Keur is fractievoorzitter van het CDA Noord-Holland.

Biografie

Heleen Keur woont samen met haar man Rolf en 3 puberkinderen in Andijk: Na 12 jaar lid van een gemeenteraad te zijn geweest, neem ik nu zitting in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Het was voor mij een bewuste keuze om afscheid te nemen van het gemeenteraadswerk. Omdat de politiek en de rol van volksvertegenwoordiger zich inmiddels diep in mijn genen heeft geworteld, ben ik heel blij dat ik nu op provinciaal niveau iets mag betekenen voor het CDA en haar achterban.

Ambities

Ik wil graag in contact blijven en komen met veel Noord-Hollanders. En ik wil gaan voor duidelijke en daadkrachtige politiek. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Soms zijn nu eenmaal besluiten nodig, waarbij het algemeen maatschappelijke belang, zwaarder weegt dan het individuele belang. Als politica ben ik niet bang om moeilijke besluiten te nemen, en ik schuw ook zeker niet het contact om deze besluiten uit te leggen, in tegendeel.

Uitdagingen

Ik ben geïnteresseerd in de uitdagingen waar het bedrijfsleven voor staat en heb een warme belangstelling voor kunst, cultuur en cultuurhistorie. Ik ben dan ook blij dat ik mijn inbreng heb in de commissie Economie, Energie en Bestuur, waar deze aandachtsgebieden aan de orde komen.

Contact

U kunt mij bereiken via keurh@noord-holland.nl, telnr. 06 27173366, of via twitter @HeleenKeur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.