Hermen de Graaf

Fractielid

Woordvoerderschappen

Mobiliteit, Havens, ontwikkeling Noordzeekanaalgebied; Voorzitter commissie Natuur, Landbouw en Milieu

Biografie

Hermen de Graaf is geboren in Broek op Langedijk, verder opgegroeid in Sint-Pancras en nu dertig jaar woonachtig in Kudelstaart/Aalsmeer: Noord-Holland is de provincie waar ik me thuis voel. Als ondernemer actief in het (tuinbouw)bedrijfsleven heb ik veel van de wereld gezien. Daardoor besef ik dat Noord-Holland veel kansen heeft voor verdere ontwikkelingen. En dat betekent ook, dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze mooie provincie. Voor de mensen die er wonen, werken en recreƫren, de kinderen die erin opgroeien en de bedrijven die willen groeien.

Ambities

De extra investeringen in mobiliteit, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2015-2019 'Ruimte voor Groei', verbeteren de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid en versterken de economie en de werkgelegenheid. Er is veel te doen om de slagaders van de economie van Noord-Holland op peil te krijgen en te houden, altijd in balans met natuurontwikkeling. Daar zet ik me als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland in de periode 2015-2019 namens het CDA graag voor in. Met ambitieuze collega's in een gemotiveerd team.

Uitdagingen

We werken deze periode aan zeer uitdagende dossiers. Om er een paar te noemen: Het HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) tussen Velsen en Haarlem-Noord maken we af. Bij handhaving van bestuurlijk draagvlak zetten we in op de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum en in de Haarlemmermeer-Bollenstreek. Daar is het onlosmakelijk verbonden met de verbinding tussen de N206 en A4 (Duinpolderweg). We maken werk van de verbinding tussen de A8 en A9. En we investeren fors in verdere verbetering van het provinciale fietsnetwerk en knooppunten.

Hermen de Graaf kan bereikt worden via hermen@degraafvanderzande.nl en mobiel op 06-53992755

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.