Jaap Bond

Statenlid

Woordvoerder voor Water, Grondbeleid, Recreatie en Toerisme en Dierenwelzijn. 

 

Mijn naam is Bond, Jaap Bond. Sinds 1999 politiek actief in de mooiste provincie van Nederland, Noord-Holland. Inmiddels 61, vader van 3 zoons en inmiddels Bap (is Volendams dialect voor opa) van 3 kleinkinderen en dat mag ik allemaal beleven met mijn vrouw Bea waar ik al 42 jaar lief en leed mee deel. Voor mijn politieke baan was ik 28 jaar werkzaam bij de Politie. 

Mijn kennis van de provincie is groot en dat is te verklaren. De afgelopen 12 jaren was ik als gedeputeerde verantwoordelijk voor economie, landbouw en visserij, natuur en landschap, duurzame energie, acquisitie, Flora- en Faunawetgeving, sponsoring en nog wat andere zaken. Ook de talloze werkbezoeken aan bedrijven en instanties leverden mij naast een goed netwerk heel veel informatie op over MKB en familiebedrijven.

Waarom ga ik voor nog een periode? Ten eerste omdat dit de mooiste bestuurlijke baan is die in mijn ogen bestaat. Je kunt als bestuurder echt het verschil maken. Voor de afgelopen periode ben ik bijvoorbeeld trots op het MKB innovatie programma dat tot stand is gekomen, snel internet in de moeilijk bereikbare gebieden in Noord-Holland, 1000 km recreatief fietspad en 1500 km wandelpad erbij, goede afspraken m.b,t. bedrijventerreinen en kantoren in de hele provincie met gemeenten en nadere partners, ons provicniaal detailhandel- en retailbeleid dat als voorbeeld dient voor alle andere provincies en tot slot de beweging die is ingezet in Noord-Holland in de landbouwsector. Een enorme verduurzaming en de eerste stappen naar een zogenaamde natuurinclusieve landbouw met gebruikmaking van de structuur van onze Greenports. 

Wat is mijn ambitie voor de komende 4 jaar? De economie is booming op dit moment maar ik heb het nog niet zo lang geleden ook meegemaakt dat we moesten knokken voor elke baan. De prioriteiten voor mij liggen in de opgave in de woningschaarste die er nu ligt. Poets de grenzen van de Metropoolregio weg en zoek de ruimte buiten die grenzen. De energietransitie is een enorme opgave. Wat mijn inbreng hier zal zijn is realiteitszin. Haalbaarheid en betaalbaarheid, draagvlak i.p.v. drammen en binnen een level playing field in Europa. We gaan het doen en we gaan het voor elkaar krijgen maar wel met behoud van verworven welvaart. Verder liggen er mooie opgaven in onze regio’s op gebied van toerisme en recreatie, natuur en landschap, mobiliteit en infrastructuur en in een goede samenwerking tussen de regio’s waar de provincie een regisserende rol moet pakken. Daar heb ik de komende periode heel veel zin in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.