Merijn Snoek

Zuid-Kennemerland

Mijn opvoeding en ervaringen in mijn jeugd hebben me geleerd te twijfelen. Te twijfelen aan wat ‘normaal’ is. Om kritisch te kijken naar wat andere besluiten dat goed voor je is. Het ligt dan ook in mijn karakter om niet met een vooraf ingenomen standpunt nieuwe vraagstukken te benaderen. Het CDA kent die twijfel vanuit haar aard. Of zoals Van Agt het formuleerde: “Confessionele partijen zijn compromissoire partijen. Ze moeten voortdurend in huis uiteenlopende meningen verzoenen.” Het CDA is door zijn brede basis intrinsiek verplicht verschillende ideeën over staat en samenleving aan elkaar te koppelen. Dit alles wel vanuit een gedeelde ambitie om zorgzaam te zijn voor elkaar en de wereld een beetje mooier achter te laten voor onze kinderen.

Als je bij een club hoort, dan moet je je daar ook voor in willen zetten. Binnen het Provinciaal bestuur wil ik bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het CDA. Met het wegvallen van de klassieke verzuiling en de verdergaande verstedelijking, komt de opgave voor het CDA om het eigen gedachtegoed te formuleren in termen die passen bij deze tijd en de stedelijke context. De ervaringen die ik hiermee heb opgedaan in Haarlem, kan ik inzetten in het provinciale bestuur. Tegelijkertijd leer ik ook van al die andere afdelingen die met hetzelfde vraagstuk worstelen. Brengen en halen dus!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.