Willemien Koning-Hoeve

Fractielid

Woordvoerderschappen

Natuur, Landbouw, Water, Europa, Ruimte en Luchtvaart en plaatsvervangend lid Waddenfonds

Biografie

Samen met mijn Kees en onze kinderen heb ik een melkveebedrijf met 90 koeien in Oudkarspel. Binnen de agrarische sector ben ik voorzitter van de Women's Committee van Copa-Cogeca in Brussel, een federatie van alle Europese landbouworganisaties. In Langedijk was ik CDA-raadslid en fractievoorzitter.

Om de leefbaarheid in kleine kernen en op het platteland te bevorderen zal ik mij bij de provincie inzetten voor steun aan de Vereniging voor Kleine kernen en het Platform Dorpshuizen. Ook nieuwe innovatieprogramma's voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) vind ik belangrijk. De provincie moet werkgelegenheid blijven stimuleren.

Goede opleidingen

De provincie moet zorgen voor goede infrastructuur en voor het binnen de provinciegrenzen halen van hoogwaardige opleidingen voor onze jongeren. Die opleidingen moeten goed aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Ook verbetering van de treinverbinding richting Amsterdam vind ik belangrijk. Elke tien minuten een trein.

Agrarische sector

De agribusiness en de agrarische bedrijven in Noord-Holland leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid maar ook aan de voedselzekerheid en het plattelandsbeheer. Deze bedrijven moeten toekomstperspectief en uitbreidingsmogelijkheden behouden. De uitwerking van de PAS mag de agrarische bedrijven niet op slot zetten.

Natuur- en recreatiegebieden moeten goed, duurzaam en efficiƫnt beheerd worden. Werkgelegenheid, natuur en recreatie moeten in balans zijn.

Fantastische provincie!

Het CDA is een brede, christendemocratische volkspartij. Het geloof in onze normen en waarden bindt ons. Ze dienen ook voor mij als basis en inspiratiebron met als drijfveer goed rentmeesterschap! We hebben een fantastische provincie. Dat moet zo blijven!

Willemien Koning kan worden bereikt via 06-23121275 of wkoninghoeve@kpnmail.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.