Wilma van Andel

Statenlid

Functie: Statenlid, fractiepenningmeester
Commissie: Ruimte, Wonen en Klimaat
Portefeuilles: Omgevingsverordening, jeugdparticipatie, wonen
Contactpersoon voor de regio: Amstel- en Meerlanden

Ik ben Wilma van Andel, geboren in 1982 en ik woon met mijn man en kinderen in Badhoevedorp (Haarlemmermeer). In het dagelijks leven werk ik voor de gemeente Heerhugowaard. Ik mag deze periode Duo-Statenlid voor het CDA Noord-Holland zijn. Dit betekent dat ik alleen het woord mag voeren in de Commissievergaderingen en niet in de Statenvergadering, waar stemmingen over voorstellen en moties plaatsvinden. Want dat gaat op basis van het aantal zetels dat de politieke partijen behaald hebben.

Een belangrijk punt voor het CDA tijdens de Statenverkiezingen van maart 2019 was dat mensen zoveel mogelijk moeten kunnen wonen op de plek waar zij willen en dat de provincie niet te streng is bij het beoordelen van nieuwe woningbouwlocaties. Nu is er een woningtekort en houdt de provincie ook kleine uitbreidingen van dorpen nog te vaak tegen. Dit is niet goed voor de leefbaarheid van deze dorpen.

De komende tijd zal de provincie de Omgevingsverordening op gaan stellen. Dit zijn de regels die volgen uit de provinciale Omgevingsvisie die in november 2018 is vastgesteld. Ik was toen Statenlid en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk CDA-geluid in terug te laten komen. Het uitgangspunt ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’ staat er dankzij het CDA als belangrijk uitgangspunt in. Maar ‘the proof of the Omgevingsvisie is in the Omgevingsverordening..’. Hierin worden de regels over de inrichting van de openbare ruimte waar gemeenten en inwoners zich aan moeten houden, vastgelegd. Ook nu ga ik uiteraard mijn best doen een CDA-geluid door te laten klinken.

Contact

E-mail: andelw@noord-holland.nl
Telefoon: 0627444672
Woonplaats: Badhoevedorp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.