Wilma van Andel

Statenlid

Functie: Statenlid, fractiepenningmeester
Commissie: Ruimte, Wonen en Klimaat
Portefeuilles: Omgevingsverordening, jeugdparticipatie, wonen
Contactpersoon voor de regio: Amstel- en Meerlanden

Ik ben Wilma van Andel, geboren in 1982 en ik woon met mijn man en kinderen in Badhoevedorp (Haarlemmermeer). In het dagelijks leven werk ik als bestuursadviseur bij de gemeente Dijk en Waard. 

Ik ben woordvoerder Ruimte en Wonen in onze fractie. En in de Statenvergadering doe ik ook het woord over Klimaat en Duurzaamheid. M’n collega Niek Wijmenga neemt deze onderwerp voor z’n rekening in de commissievergaderingen.

Namens onze fractie draag ik met veel plezier het volgende standpunt uit over ruimte en wonen: Het CDA vindt dat mensen zoveel mogelijk moeten kunnen wonen op de plek waar zij willen en dat de provincie niet te streng moet zijn bij het beoordelen van nieuwe woningbouwlocaties, groot of klein. Nu is er woningnood en houdt de provincie zelfs kleine uitbreidingen van dorpen nog te vaak tegen. Dit is niet goed voor de leefbaarheid van deze dorpen. De provinciale omgevingsverordening biedt gemeenten veel te weinig ruimte om te bepalen waar zij woningen willen bouwen. Deze verordening biedt voor dorpen waar de leefbaarheid onder druk staat soms helemaal geen mogelijkheid om te bouwen. Het CDA heeft dan ook tegen de omgevingsverordening gestemd en zal bij aanpassingen van de verordening kritisch blijven op het ruimtelijk beleid van onze provincie.

Contact

E-mail: [email protected]
Telefoon: 0627444672
Woonplaats: Badhoevedorp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.