Piet Flens

Kandidaat

Mijn naam is Piet Flens, 73 jaar en geboren en getogen Oostzaner. Ik kom uit hetzelfde warme nest als de lijstaanvoerder. Ik ben bestuurslid van de BRES, oorspronkelijk een speeltuinvereniging maar sinds jaren een club waar zowel ouderen als jongeren diverse activiteiten kunnen ontplooien, zoals: figuurzagen, volksdansen, koersbal, tafeltennis enz. Wij hopen dit nog jaren te kunnen doen, o.a met steun van de gemeentesubsidie. Ik weet uit ervaring dat het CDA nauw betrokken is bij het wel en wee van onze dorpsgenoten en steun om die reden ook van harte onze lijstaanvoerder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.