12 oktober 2021

Belangrijk! Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op 27 oktober a.s.

                                                                                                           Ouder-Amstel, 6 oktober 2021

 

Aan de leden van het CDA Ouder-Amstel

 

 

Geacht CDA-lid,

 

 

Het is alweer enige tijd geleden dat wij een Algemene Ledenvergadering hebben kunnen organiseren.

Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, willen we u op korte termijn met u in gesprek over een aantal urgente zaken.

In kleine kring hebben wij ons de afgelopen tijd beraden op de nabije toekomst, waaronder met name de in maart 2022 te houden Gemeenteraadsverkiezingen en versterking van het bestuur.

 

Binnen en buiten ons ledenbestand hebben wij de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met mogelijke belangstellenden, maar helaas heeft dit er niet toe geleid dat wij voldoende mensen bereid hebben gevonden om namens het CDA op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 te komen staan.

 

Als wij niet minstens vier nieuwe kandidaten weten te vinden zou dit betekenen dat het CDA niet zal kunnen deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 

Wij willen dit met u bespreken en nodigen u daarom uit op woensdag 27 oktober a.s. 20.00 voor een Algemene Ledenvergadering (Amstelstroom, Kerkstraat 12, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel).

 

Mocht u mensen kennen die mogelijk (nog) geen lid zijn, maar wellicht wel bereid zijn het CDA-gedachtegoed in de Gemeenteraad (of het bestuur) uit te dragen dan zijn die ook van harte welkom.

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Kandidatenlijst GR 2022
  4. Procedure tot het schrijven van het verkiezingsprogramma GR 2022
  5. Toekomst van onze afdeling: zelfstandig blijven of aansluiten bij Amstelveen
  6. Jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 (op verzoek vooraf te ontvangen)
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting

 

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

 

 

Met vriendelijke groet

Namens het CDA-bestuur

 

 

Peter van Leeuwen

 

 

 

Rijksstraatweg 71

1115  AJ Duivendrecht

[email protected]

06.21.17.19.45

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.