08 december 2021

CDA Ouder-Amstel doet niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen

CDA Ouder-Amstel doet niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de op 7 december 2021 gehouden extra Algemene Ledenvergadering van het CDA-afdeling Ouder-Amstel is besloten niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dit besluit is genomen nadat alle inspanningen er niet toe hebben geleid voldoende CDA-leden te vinden die zich beschikbaar willen stellen voor een verkiesbare plaats als kandidaat-raadslid.

De afgelopen vier jaar is het CDA met twee van de vijftien raadszetels vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad en wel in de persoon van fractievoorzitter Luuk de Vré en van raadslid Peter Roos. Het CDA vormt met de VVD, D66 en GroenLinks de coalitie. Namens het CDA Ouder-Amstel zit wethouder Rineke Korrel in het college.

Het besluit de komende vier jaar niet het CDA-gedachtengoed in de gemeente te kunnen vertegenwoordigen valt niet alleen de leden, maar ook onze twee raadsleden zwaar. Zij hebben zich de afgelopen jaren als tweemansfractie zeer intensief ingezet en waren aanvankelijk bereid om dit de komende vier jaar voort te zetten, mits er versterking zou komen.

Naast onze acties binnen en buiten onze ledenkring hebben wij een grote advertentie in het Weekblad voor Ouder-Amstel geplaatst. Daarin hebben wij de lezers openhartig geïnformeerd over onze situatie en wens tot een bredere lijst.

Ondanks diverse positieve en bemoedigende reacties leidde dit niet tot de gewenste verbreding van onze kandidatenlijst.

Ook wethouder Rineke Korrel betreurt dit besluit zeer. Zij had graag gezien dat zij het stokje na twintig jaar politiek actief te zijn geweest aan haar opvolger kon doorgeven.

Het bestuur, de fractie en de leden blijven het CDA-gedachtengoed trouw, omdat zij ervan overtuigd zijn dat Ouder-Amstel gebaat is bij het CDA en haar idealen, met als kernwaarden rentmeesterschap, rechtvaardigheid, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen Luuk de Vré, Peter Roos en Rineke Korrel zich onverminderd blijven inzetten voor de belangen van onze gemeente. De komende periode zal het CDA zich met de aanwezige energie en spirit richten op een toekomst in de gemeenteraad waar het CDA weer onderdeel van kan zijn. We nodigen u van harte uit om bij ons aan te sluiten!

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. Peter van Leeuwen (bestuurslid); tel. 06.2117.1945

of [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.