11 april 2022

CDA Ouder-Amstel geeft onderhandelende partij aandachtspunten mee

Dinsdag 5 april hebben onderhandelende partijen in Ouder-Amstel aan iedereen de gelegenheid gegeven om onderwerpen mee te geven voor het coalitieakkoord.

Namens het CDA gaf Bas Windt de volgende punten mee: armoedebestrijding, betrouwbare overheid, inwonersparticipatie, betaalbare woningen en dienstverlening in relatie tot de zelfstandigheid gemeente. En bovenal dat het CDA de komende jaren graag positief constructief meedenkt en in 2026 verwacht terug te zijn in Ouder-Amstel!

Windt lichtte het belang van armoedebestrijding toe. Ouder-Amstel is een gemeente met gemiddeld een hoog welvaartsniveau. Daarom moet er juist extra aandacht zijn voor armoedebestrijding. Juist nù, met de gestegen energiekosten en toenemende inflatie is het belangrijk dat onze inwoners en gezinnen met de laagste inkomens kunnen blijven meedoen. Ook moet er aandacht zijn voor de ‘armoedeval’. Er zijn immers inwoners, die nét iets te veel verdienen om aanspraak te kunnen maken op de verschillende regelingen en daardoor per saldo vaak slechter af zijn.

Verder gaf hij aan, dat er beter gereageerd moet worden op vragen van burgers, zodat deze daadwerkelijk door een berouwbare overheid worden geholpen. Windt liet weten dat het CDA regelmatig wordt benaderd door inwoners, die aangeven dat zij geen antwoord op hun mailtjes krijgen. Ondanks toezeggingen vanuit de Gemeente lijkt dit probleem niet opgelost. Het CDA overweegt een meldpunt op te richten om klachten hierover te bundelen.

Bij planvorming van grote projecten zoals de Nieuwe Kern is het belangrijk bestaande en toekomstige inwoners en organisaties vroegtijdig te betrekken, gaf Windt mee. Maar ook bij het kunnen behouden en versterken van het huidige buitengebied is er een belangrijke rol voor de gemeente.

Er is begrip voor het feit dat woningen er niet zomaar zijn en dat de middelen van de gemeente beperkt zijn. Toch roept het CDA op om aan betaalbare woningen voor met name jongeren te werken. Creatieve oplossingen zijn nodig om de doorstroming in de woningmarkt te stimuleren.

Tot slot gooide Windt een steen in de vijver door het onderwerp zelfstandigheid van de gemeente te benoemen. Zelfstandig zijn en blijven mag geen doel op zich zijn, stelde hij. De dienstverlening aan de inwoners van Ouder-Amstel moet leidend zijn. Als duidelijk is dat dienstverlening onder druk komt te staan, dan is actie nodig en moet in het belang van de inwoners worden gehandeld.

Bas Windt sloot af met de coalitiepartijen veel succes te wensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.