07 februari 2018

CDA wil onderzoek naar fietspad aan de zuidzijde van de Amstelbrug

De fractie van het CDA wil dat de mogelijkheid van een fietspad aan de zuidzijde van de Amstelbrug wordt onderzocht. De fractie heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de  rommelige avond van de provincie en de aannemerscombinatie op 22 januari over de Amstelbrug. Een ambtenaar van de provincie liet die avond weten dat er wellicht een mogelijkheid bestaat om alsnog een fietspad aan de zuidzijde van de Amstelbrug in het plan op te nemen. Dit komt tegemoet aan de vurige wens van groot aantal inwoners.

Het intensieve fietsverkeer vraagt om een andere oplossing

Het CDA constateert dat er nu al veel fietsers gebruik maken van het voetpad van de Amstelbrug om van de Hoger Einde Zuid naar de Amstelzijde te komen en vice versa. In het conceptontwerp is, net als in de huidige situatie, enkel een fietspad aan de noordzijde opgenomen.

Vragen in de commissie Ruimte van 1 februari

Het CDA heeft de uitgesproken wens van een groot aantal inwoners om een fietspad aan de zuidzijde ter harte genomen. De fractie heeft de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, Rineke Korrel, hierover afgelopen donderdagvond tijdens de commissie Ruimte  bevraagd. De portefeuillehouder gaf aan dat het college niet principieel tegen een fietspad aan de zuidzijde is. De Amstelbrug. benadrukt de wethouder, is van groot belang voor onze inwoners, waarin de provincie de regie heeft over het proces en uitvoering.

Raadslid Peter Roos had ook twijfels over de veiligheid en toegankelijkheid van de fietspaden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de breedte en de helling van de thans ontworpen fietspaden niet voldoet aan de normen van het CROW. Volgens die normen mag een fietspad niet steiler zijn dan 4% (4 cm. hoogte per 100 cm. lengte) en moet er na  elke 50 cm. hoogteverschil een horizontaal plateau zijn. Feitelijk is daar in de plannen van de Provincie geen ruimte voor. Ook zijn de geplande fietspaden slechts 3,50 meter breed. Volgens de CROW-normen voor wegaanleg is dat geschikt voor maximaal 100 verkeersbewegingen per uur terwijl er naar verwachting in de spits meer dan 400 verkeersbewegingen zijn.

Nieuwe terugkoppelingsavond op 12 februari met Provincie en aannemerscombinatie

 

Op 12 februari is er een nieuwe terugkoppelingsavond in de Amstelkerk door de Provincie en de aannemerscombinatie. Wij hopen op de aanwezigheid van veel inwoners. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.