22 mei 2017

Kansen benutten

Het team dat de meeste kansen benut wordt kampioen of haalt de finale van de UEFA cup. Kansen creëer je als team zelf of worden je aangereikt. In beide situaties is het de kunst ze te benutten.

Hier zie ik een parallel met ons raadswerk. Wonen en werk zijn speerpunten in wat wij in Ouder-Amstel willen. Voor onze eigen inwoners en ondernemers, maar ook binnen de metropoolregio Amsterdam. Kansen tot groei en verbetering  op beide gebieden doen zich nu voor. Deels zelf gecreëerd en deels kansen die ons zijn voorgelegd.

Het CDA zet vol in om deze kansen te benutten. Er is zeer veel behoefte aan meer woningen in onze gemeente en onze regio: voor jong en oud en voor mensen met een lager en een middeninkomen. Daarom zijn wij  enthousiast voor projecten als de geplande woningbouw in de Zonnehof  in Duivendrecht en de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting voor jongeren in het Reijgersbosch. De initiatieven voor woningbouw op het Entrada complex juichten wij toe en wij zijn warm voorstander voor nieuwe ontwikkeling van het Amstel Business Park. De ondernemers hebben helder aangegeven hoe zij deze willen.

De grootste kans is de realisatie van De Nieuwe Kern. Nu is nog weinig te zien, maar over tien jaar is Ouder-Amstel een mooi woon- en werkgebied rijker. Het CDA ziet mogelijkheden  voor starters en senioren. Behoud van de huidige norm van 30% sociale huurwoningen van ons woningbestand is ons uitgangspunt, maar kansen voor mensen met een middeninkomen vinden wij net zo belangrijk.

Wij beseffen dat niet al onze inwoners enthousiast zijn voor nieuwe projecten en ook andere belangen kunnen hebben. Wij denken met hen mee om daar respectvolle en passende oplossingen voor te vinden. Maar de  gecreëerde en geboden kansen wil het CDA graag benutten.

Luuk de Vré
CDA Ouder-Amstel

Foto: © hans dornseiffen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.