09 november 2017

Persbericht

De Algemene Ledenvergadering heeft Luuk de Vré bereid gevonden om lijsttrekker te worden bij de Verkiezingen voor de volgende Raadsperiode 2018 tot 2021. Deze zullen worden gehouden op woensdag 21 maart 2018.

Zijn benoeming werd alom ondersteund, ook omdat hij de afgelopen 4 jaar als Fraktievoorzitter heeft bewezen een tomeloze inzet en gedegen leiderschap te combineren. Mede hierdoor is een goede prestatie door het hele team tot stand gekomen.

Rineke Korrel, onze huidige wethouder, heeft getoond haar rol in het College met verve te vervullen. Zij is bereid, indien het CDA weer deel gaat uitmaken van het College, hiervoor beschikbaar te zijn.

Verder zijn de vertrouwde gezichten Peter Roos en Marco Severiens weer herkiesbaar en bereid om in een nieuwe Raadsperiode hun kennis en inzet te leveren.

Het CDA verkiezingsprogramma is niet alleen door onze leden en kiezers tot stand gekomen, maar ook met veel input vanuit betrokken inwoners van Ouder Amstel.

De algemene Ledenvergadering was trots op het resultaat hiervan. Op enige geringe aanpassingen na, wordt dit het werkplan waarmee wij als CDA de volgende Raadsperiode voor u als kiezer aan het werk gaan.

 De afgelopen Raadsperiode heeft u ons de mogelijkheid gegeven invloed uit te oefenen, doordat de meeste stemmen voor het CDA waren. Zo heeft Rineke Korrel, als verantwoordelijke wethouder, bijvoorbeeld een Werkgroep Tijdelijke bereikbaarheid ingesteld, met betrokkenen in Ouderkerk en in overleg met de Provincie.

Met als resultaat dat vanaf de bouw van de nieuwe Provinciale Brug over de Amstel de bereikbaarheid wordt gewaarborgd. Helaas neemt dat niet weg dat enige overlast onvermijdbaar zal zijn. Wel zullen wij als CDA vertegenwoordigers ook hier alle aandacht aan gaan geven.

Foto: © hans dornseiffen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.