13 maart 2018

Wat is er de afgelopen vier jaar met inbreng van het CDA bereikt?

Het CDA is momenteel, met drie zetels in de raad,  de grootste partij in Ouder-Amstel en maakt deel uit van het college.

Om ambities waar te kunnen maken is, zowel in het college als in de raad, een meerderheid nodig. We kunnen het immers niet alleen!

In deze context noemen we een aantal zaken die zijn bereikt of in gang zijn gezet en binnenkort tot uitvoering komen:

Verkeer en Vervoer:

 • De nieuwe Amstelbrug wordt gefaseerd aangelegd, waarmee de bereikbaarheid is geregeld.
 • We zijn aangesloten bij Stichting Verkeersregelaars Nederland. Hierdoor worden onze verkeersregelaars ontzorgd en ondersteund.
 • Na een jarenlange onderbreking zal ook in Duivendrecht het praktisch verkeersexamen worden gehouden. Schoolkinderen worden zo voorbereid op hun dagelijkse fietstocht naar de middelbare school.
 • Invoering van de blauwe zone in Duivendrecht.
 • Met inbreng van brede participatie is het verkeersplan veilige school-thuisroutes opgesteld.

Sport:

 • Er is een sportnota vastgesteld. Rond de zomer zal er een buitensportplek worden aangelegd, geheel volgens de wensen van de gebruikers en om het sporten (in de buitenlucht) te bevorderen.
 • Er is een skeelerbaan aangelegd bij de Ouderkerkerplas en een nieuw kunstgrasveld en handbalveld bij SVO.

Overig:

 • Het huisvuil wordt weer opgehaald in het buitengebied en er wordt glasvezel aangelegd.
 • De woonvisie is vastgesteld en er is budget vrijgemaakt met als doel de doorstroming te stimuleren.
 • Het WMO beleidsplan is vastgesteld en er zijn middelen beschikbaar gesteld om tegen een gering bedrag (extra) huishoudelijke taken te laten uitvoeren voor mensen met een indicatie én mantelzorgers.
 • De gemeente gaat lokale monumenten beschermen.
 • De gemeente bereidt zich voor op de toekomst. Zo zijn we met brede participatie bezig met de Visie 2030 en hebben we een visie voor het gebied Amstel Business Park Zuid. We hebben met de eigenaren een overeenkomst om te komen tot maximaal 4500 woningen in De Nieuwe Kern. Verder gaan we onze medewerking verlenen om kantoorgebouwen in het Entradagebied te transformeren naar woningen in een gebied met voldoende voorzieningen.
 • Voor de zomer 2018 zal er met de stakeholders en de raad een visie worden opgesteld hoe we de ambities rondom het Kampje als kloppend hart van Ouderkerk kunnen realiseren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.