13 juni 2022

Wethouder Rineke Korrel neemt afscheid van de Gemeenteraad

Luuk de Vre sprak Rineke toe:

Lieve Rineke, voorzitter, leden van de Raad,  College en allen hier aanwezig.

Van ambteloos burger, naar raadslid, wethouder en terug naar ambteloos burger,

Dit is het motto van mijn toespraak bij je afscheid als openbaar bestuurder in Ouder-Amstel. Simpel uitgesproken, maar ik spreek over een periode van 20 jaar in je leven. En dat is een grote periode.

Toen je nog ambteloos burger was, kende ik je niet. Je had met je grote samengestelde gezin een biologische veehouderij in de Ronde Hoep. Je werkte,  was kerkelijk actief en deed vrijwilligerswerk.

In 2002 werd je voor het CDA-raadslid en dat zou je 12 jaar blijven. Onze contacten waren beperkt. Als voorzitter van Dorpsraad Duivendrecht, daarna Coherente en Woningstichting Ouder-Amstel, had ik regelmatig overleg met opeenvolgende Colleges, en incidenteel met de Raad. Ik zag jou als een toegankelijk raadslid, die wist waarover zij sprak en op vragen altijd terugkwam.

In 2014 werd het anders. Dankzij jouw illustere voorganger Hanneke Brummelhuis werd ik politiek actief. Na een bizarre formatie vonden wij elkaar als wethouder en fractievoorzitter voor het CDA. Een voor beide nieuwe ervaring. Vanuit mijzelf sprekend:  na mijnechtgenote zag en sprak ik mijn wethouder het meeste. We maakten beginnersfouten, leerden ervan en na acht jaar zijn we allebei in onze rol door de wol geverfd.

Je eerste periode was met een volledig vrouwelijk college. Volgende week herbeleven we een soort 2014. En dat is zeker niet verkeerd, want de dames vormden een hecht  team. Hierin ben ik het helemaal eens met onze vaste politieke columnist in het weekblad, onze eigen Frits Wester. Een effectief college hoort een team te zijn. En laat ik nou denken, omdat ik ze ken, dat dit ook het geval zal zijn bij ons nieuwe college. Dit is veel meer dan keepersgeluk. Ook Rineke deelde dit inzicht toen bekend werd wie er komen.

De renovatie Amstelbrug was belangrijk en uitdagend. Jij wist wanneer je initiatief moest pakken of het op andere momenten elders te leggen. Je belangrijkste verdienste is, dat de doorgang er altijd op een goede wijze is geweest. En die brug komt een keer af!

Een ander groot project was de Economische Visie Amstel Business Park Zuid. Inmiddels worden de eerste projecten opgeleverd. Dit gebied gaat er zeer op vooruit. Jij beleefde toen de heftigste periode met de woonbootbewoners in dit gebied en die heftigheid was zeer begrijpelijk. Het werd je bepaald niet makkelijk gemaakt. Toch zijn onder jouw bestuurlijke verantwoordelijkheid de contouren ontworpen voor de voorlopige oplossingen, zoals die begin dit jaar zijn vastgesteld. Het sierde jouw opvolger, Axel Boomgaars, zeer om jouw rol hierin  te benoemen.

In je tweede periode stond het Centrumplan  Ouderkerk centraal. Ouderkerk verdient volgens jou een mooier en toegankelijk centrum. Je werkte keihard met je ambtenaren en adviseurs. En loyaal als je bent, en dat is een goede eigenschap, vertrouw je op hun deskundigheid. Maar Ouderkerk wilde het anders. We hebben hier samen en met onze voorzitter en voormalig wethouder Kees den Blanken uitvoerig van gedachten gewisseld. Inwoners en ondernemers kregen een veel grotere rol en door gezamenlijke portefeuille-verantwoordelijkheid in het College werd dit belang voor iedereen duidelijker. Jij hebt de bestuurlijke wijsheid gehad voor deze richting te willen gaan. Regelmatig heb ik waardering van inwoners en ondernemers mogen horen voor de zorgvuldige wijze hoe jij met hen omging en meedacht. Jij bent een eind gekomen, maar er is nog een mooie taak voor je opvolger om dit project succesvol af te ronden.

Dan de A9 zonder tankstation ter hoogte van de Ronde Hoep. Daar nam je een prima rol in. Als bestuurder stond je minder op de voorgrond. Dat podium verdienden onze vele actieve inwoners. Voor en achter de schermen ondersteunde jij hen maximaal en gebruikte jij al je contacten en relaties waar het kon. Uiteindelijk met een geweldig resultaat.

En dan hebben we het niet gehad over je grote inzet voor veilig verkeer en vervoer alle acht de jaren, je trots om de extra bushalte van lijn 300. Verder de voorspoedige transformatie van ouderencentrum Reijgersbosch in Duivendrecht naar huisvesting voor jongeren. En er was nog heel veel meer.

Je kon  prima met iedereen samenwerken en resultaat behalen. Je was zeer geliefd en gewaardeerd in de Raad en in het College Ook als collega’s het inhoudelijk niet met je eens waren, bleven de verhoudingen constructief en goed. Een CDA-eigenschap wellicht?  Of je persoonlijke DNA?  Onze inwoners wisten het. Hoewel campagne voeren niet je hobby was, haalde je moeiteloos bij elke verkiezing enorme aantallen stemmen. In 2018 behaalde je zelfs zonder op een direct verkiesbare plaats te staan royaal een raadszetel. Jij was en bent het soort politicus, van wie je een tweedehandsauto zou durven te kopen. Op dat laatste kom ik zo terug.

Nu weer terug naar ambteloos burger. Na 20 jaar je nieuwe status. Maar met enorm veel ervaringen rijker. Met een koninklijke onderscheiding en een gemeentelijke erepenning.   De veehouderij verkocht, kinderen op hun bestemming en een reeks kleinkinderen erbij.

Namens allen die het CDA lief zijn, wens ik jou en je dierbaren vele gezonde en mooie jaren toe. Je blijft maatschappelijk actief, óók voor het CDA. Als het CDA erin slaagt om over vier jaar in deze raad terug te keren is jouw bijdrage daarin zeker een belangrijke geweest.

Nu is het echt afscheid en daarbij past een cadeau. Ons fractiesaldo was tot voor kort zodanig hoog dat we een aardige tweedehandsauto konden geven, en eigenlijk verdien je zelfs een nieuwe. Het algemene belang vroeg, ook met jouw instemming, om een andere bestemming van onze fractiepot. Dus toch een maar wat bescheidener cadeau...

Lieve Rineke, bedankt voor alles en het ga je goed!

Deze speech hield Luuk de Vre in de Gemeenteraad bij het afscheid van Rineke Korrel op 8 juni 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.