Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  • Lees meer

Thema's

Lees hier wat we vinden van de thema's onderwijs, veiligheid en leefbaarheid,  werk, gezin, zorg, duurzaamheid, samenleving en economie.

Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.