16 mei 2024

Debby Burger fractievoorzitter

Datum 15 mei 2024

CDA Schagen wisselt van fractievoorzitter

CDA Schagen draagt Debby Burger voor als nieuwe fractievoorzitter. Met ingang van het derde kwartaal neemt zij daarmee de positie van Wim Vonk over, die tot het eind van deze raadsperiode actief blijft als CDA-raadslid.

Overdracht fractievoorzitterschap

Binnen het CDA Schagen heeft Wim Vonk met passie en toewijding de taak als fractievoorzitter gediend. Wim heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de fractie in Schagen. Zijn inzet wordt zeer gewaardeerd, en zal niet snel vergeten worden. Daarnaast blijft Wim in de rol van raadslid in team CDA Schagen van grote waarde.

Wim heeft zelf aangegeven om halverwege de raadsperiode, en met oog op de toekomst, plaats te willen maken voor een nieuwe generatie. Zelf zegt hij daarover: “Het CDA is een partij die midden in de samenleving staat en het is een partij met veel potentie voor de toekomst. Graag maak ik daarom ruimte voor een jongere generatie die een nieuwe wind laat waaien met nog steeds een zichtbaar en herkenbaar verhaal voor de hele gemeente Schagen.

Debby Burger, die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 deel uitmaakt van de lokale CDA-fractie, is dankbaar voor het vertrouwen van de lokale CDA fractie.

Nieuwe fractievoorzitter Debby Burger

Wat het raadswerk leuk en interessant maakt, zijn de vele contacten met allerlei mensen. Zelf ben ik altijd op zoek naar de verbinding, naar de ‘1 + 1 = 3 modus’, oog hebben voor de medemens en zijn omgeving, een steentje bijdragen aan onze (gemeentelijke) samenleving. We leven immers samen, en streven ernaar om onze leefomgeving goed voor ons te laten zijn, maar dat we die ook goed doorgeven aan de generaties na ons.

In de functie als fractievoorzitter zie ik mezelf als spil in het democratische proces. De CDA fractie Schagen is een fijne, breed georiënteerde, leeftijd gedifferentieerde groep waarmee we constructief, eerlijk en open minded de controlerende taak als volksvertegenwoordigers uit kunnen voeren. Daarnaast bouwen we, samen met de kritisch geïnteresseerde CDA achterban, aan nieuwe waardevolle en hoopvolle mogelijkheden voor de leefbaarheid van alle inwoners in stad Schagen en haar bruisende dorpen.

Reactie vanuit bestuur

Het bestuur van CDA is op de hoogte gebracht van de wisseling van fractievoorzitterschap. Als bestuur bedanken we Wim Vonk voor zijn inzet als fractievoorzitter en waarderen de persoonlijke kleur die hij eraan heeft gegeven. We hebben groot vertrouwen in Debby Burger. Zij is in staat om de fractie open te laten discussiëren en goed te laten samenwerken met andere partijen. Omdat politiek mensenwerk is, kan de kleur van de CDA-inbreng anders zijn, maar het CDA-verhaal blijft hetzelfde.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.