21 februari 2022

Een Burgerberaad in de gemeente Schagen, CDA Schagen durft het aan!

Om goede beslissingen te nemen, dus begrijpelijk, gedragen en toekomstbestendig, is de inbreng van inwoners bij deze beslissingen belangrijk. Deze inbreng, meestal participatie genoemd, van inwoners bij het maken van keuzes kan op verschillende manieren gebeuren. De samenleving verandert en de manier waarop inwoners kunnen en willen meedenken verandert. Participatie kent daardoor geen vast draaiboek. Nieuwe vormen van participatie moeten wat ons betreft uitgeprobeerd worden en per onderwerp moet een geschikte vorm van participatie gekozen worden. Het CDA wil daarom het instrument Burgerberaad verder verkennen en uitproberen. Daarom hebben wij dit ook expliciet in ons verkiezingsprogramma opgenomen.

Wij hebben ons hier de afgelopen jaren voor en achter de schermen voor ingezet en ons geluid hierover laten horen. Wat voor ons ook meeweegt is dat we erin geloven dat met het Burgerberaad het vertrouwen van de inwoners in de politiek kan worden vergroot. Maar met het Burgerberaad werken betekent ook dat de politiek vertrouwen moet hebben in de inwoners en dat is iets waar wij als CDA Schagen voor staan. We beseffen ons dat dit vertrouwen van beide kanten niet altijd vanzelfsprekend is en roepen daarom andere partijen en onze inwoners op om samen met ons de uitdaging aan te gaan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.