Boudien Glashouwer

Raadslid

Adres:                  Mr. W. Schoutenstraat 37, 1738 BW  WAARLAND
Telefoon:              0226 -  42 07 92 en 06 11 37 12 57

E-mail:                 b.jglashouwer@telfort.nl

Twitter:                @BoudienGlashouw

Functie: Raadslid Gemeente Schagen, voorzitter Auditcommissie, lid commissie Samenleving en lid ICT-commissie. Raadsvolger voor de Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) en het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA), lid brede CDA-fractie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Persoonlijk
Boudien Glashouwer van Friese ouders, mijn vader kon na de oorlog en zijn dienstjaren een mooie baan in Amsterdam vinden, dus ben ik daar opgegroeid, samen met mijn ouders en zus. Ik heb ook twaalf jaar in Zwaag, gemeente Hoorn gewoond. Maar nu alweer negen jaar woonachtig in Waarland. Mijn ouders hebben hun laatste jaren hier ook doorgebracht, dus dat maakte het mantelzorgen eenvoudiger.

Opleiding/beroep
Ik heb jaren gewerkt in de publieke sector, dus van en voor de overheid. Zo ben ik begonnen in de accountancy bij de Gemeente Amsterdam. De informatietechnologie kwam op, IT-audit heb ik met de controle op de financiën kunnen combineren. Na een overstap naar de Algemene Rekenkamer deed ik bestuurs-, management-, advies- en auditwerk vanuit Den Haag. Vervolgens werkte ik bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als hoofd Financiën, Control & Belastingen. Voor de publieke sector deed ik onder meer onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit, de Transitiecommissie Jeugd, ondersteunde ik top van VWS en diverse gemeenten betreffende de PGB-problematiek, ik was Interim-hoofd van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten en werkte aan de versterking van van Rijkswaterstaat. De ICT van de gemeente Amsterdam werd door mij doorgelicht en ik onderzocht de (digitale) archivering in ketens van publieke en private organisaties. Ingaande 2016 werk ik met genoegen als Hoofd Financiën bij de gemeente Alkmaar. Een breed en afwisselend palet van taken, ik prijs me gelukkig!

Nevenactiviteiten
Ik wandel graag, maar daar blijft nog weleens weinig tijd voor over door andere activiteiten. Zo ben ik voorzitter geweest van de Rekenkamers van Gouda en Den Helder en voorzitter van de Raden van Toezicht van de KopGroep Bibliotheken (KGB) en De Regisserende Gemeente (DRG). Sinds 2007 ben ik bestuurslid van het Noord-Hollands Archief. Ook ben ik lid van de Rekenkamercommissie Bloemendaal. De tijd is sinds 2013 als raadslid voor het CDA van de gemeente Schagen is omgevlogen! Ik werd benaderd voor een interview ‘Vrouwen aan de macht’ tijdens de campagne en koos daarbij voor de locatie Vlindorado te Waarland. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie start. Het interview is op youtube te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=AN6hcqCGKA0 De supermarkt waar toen reikhalzend naar werd uitgezien, die is er inmiddels, tot onze vreugde.

Waarom CDA?
Bij het CDA voel ik me al jaren thuis. Mensen die met andere mensen en voor andere mensen zich in goede en slechte tijden volop inzetten voor een leefbare en saamhorige samenleving. Dat spreekt me aan! Samen werken we aan het welbevinden van de inwoners van Schagen. Het volgende citaat schreef ik in het uitgebrachte boek “Samen werken aan geluk”: Je kunt zelf heel veel doen aan je welbevinden, mensen zijn sterk en veren weer op na tegenslag. Als het echt niet gaat zou ik zorg en hulp op maat willen kunnen bieden, en dat doen we waar dat kan. De gemeente levert dan iets extra’s wat de samenleving zelf niet voor handen heeft. Ook zou het heel mooi zijn als we dit prachtige gebied waarin wij verblijven heel aantrekkelijk houden om in te wonen, te werken en recreëren. Geweldige natuur, het strand, de bollen, maar ook technologie, startups en specialismen op het gebied van zaadteelt. Alles is hier voorhanden om een goed leven te hebben en bij te kunnen dragen. Laten we daar zorgzaam voor zijn en blijven. Ik ben er trots op hier te mogen wonen. Nog een termijn raadslid, daar kijk ik dus naar uit!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.