Peter Boon

Raadslid

Peter Boon

De Punter3  -  1747 SK Tuitjenhorn

Telefoon 0226 312493

Email: pnsboon@gmail.com

Persoonlijk:

Ik ben geboren en getogen in Kalverdijk. Op 13 april 1971 kwam ik ter wereld in een groot en vooral een heel gezellig gezin. Vader was raadslid voor het CDA. Aan tafel werd vaak volop gediscussieerd over politiek. Als jongste van ons gezin leerde ik daar goed te luisteren en later ook volop mee te doen. Wij leerden aan de keukentafel onze mening te verwoorden. Mijn ouders hadden een agrarisch bedrijf waar wij kinderen ook moesten aanpakken en leerden om te delen en helpen. Het was een hecht gezin met een sterke onderlinge band. Dat gezinsgevoel geef ik nu, samen met mijn vrouw Marjoke, door aan mijn eigen kinderen. Wij hebben 3 dochters en een zoon en wonen in Tuitjenhorn. Ons gezin draait, net zoals ik dat zelf leerde, volop mee in de gemeenschap van Tuitjenhorn. En daar ben ik trots op.

Opleiding/werk

In Velp, bij Arnhem ben ik afgestudeerd aan de Internationale Hogeschool Larenstein, een ingenieursopleiding voor landschapsinrichting, watermanagement en infrastructuur. Ik werk als beleidsadviseur voor de provincie Noord-Holland. Dat houdt in dat ik het College van Gedeputeerde Staten adviseer over bijvoorbeeld de wijze waarop we onze kusten moeten verdedigen tegen hoogwater, op welke plekken we infrastructuur aanleggen of waar we  recreatiegebieden aanleggen in de toekomst. Dit werk heeft me bijzonder veel geleerd over onze samenleving, over de problemen die mensen hebben en over de vraag waar bedrijven en organisaties behoefte aan hebben. Ik voel me verantwoordelijk om me voor hen in te spannen. 

Waarom de Raad in voor het CDA

De politiek, en daarmee ook het CDA, is mij met de paplepel ingegoten. Ik voel me thuis bij deze club. Ik wil graag mijn kennis, ervaring en vaardigheden inzetten voor onze gemeente en haar bewoners. De fractie, de leden en het bestuur van het CDA Schagen zijn leuke en gedreven mensen, die ieder vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage leveren aan onze gemeenschap. Dat voelt gewoon goed. Het CDA is een brede volkspartij, zonder populistische ideeën, die een voet aan de grond weet te krijgen. Ik ondersteun de vier uitgangspunten, die er kort gezegd op neer komen dat de overheid aan bewoners en organisaties het vertrouwen geeft om te doen waar ze goed in zijn. Dat iedereen aanspraak kan maken op gelijke rechten, mogelijkheden en kansen. Dat omzien naar elkaar essentieel is en dat we de aarde, en dus onze gemeente, in een betere staat moeten overdragen aan de volgende generatie. Dit zijn de pijlers van onze rechtsstaat. Een rechtsstaat waar we trots op kunnen zijn, waar we zorgvuldig mee moeten omgaan en waar ieder mens meetelt.

Wat wil ik bereiken in de gemeente

Voor alle onderwerpen in ons verkiezingsprogramma wil ik me de komende jaren volop inzetten. Hieronder licht ik er een aantal uit:

  • Bouw van voldoende woningen voor jong en oud, waarbij vooraf is geinventariseerd aan welke type woningen er behoefte is.

  • Een goede zorg voor de ouderen. Nog te vaak gaat het in de (ouderen)zorg over geld en papierwerk, maar te weinig over de mensen. Dat moet precies andersom.

  • Behoud en waar nodig kwalitatieve verbetering van de voorzieningen in onze kernen, zoals zwembad, bibliotheek, sporthal en kinderdagverblijf;

  • Sport, Muziek en Verenigingsleven moeten voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijven;

  • Goed onderhoud van bestaande fietspaden, straten, wandelpaden en groen;  Omdat er meer gefietst wordt, zowel sportief, utilitair als elektrisch, en deze trend zich zal doorzetten, dient het fietspaden netwerk te worden aangepast en uitgebreid. Zo is het wenselijk dat op de brede berm naast de N245 tussen Schagen en Alkmaar een snelfietspad komt. Dit betekent een verbetering voor woon-werkverkeer en tegelijk lost het een enorm knelpunt op voor scholieren en studenten die vanuit de dorpen en Schagen richting Langedijk en Alkmaar moeten fietsen.

  • Een behoedzaam financieel beleid. We beseffen dat belastinggeld úw geld is, wat efficiënt en doelmatig besteed moet worden. Het huishoudboekje van de gemeente is en blijft op orde.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande, of wil u over één of meerdere onderwerpen van gedachte wisselen, bel of mail me dan gerust. Ik heb zin om mij met veel energie voor u in te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.