Sander Lensink

Raadslid & Fractievoorzitter

Functie:   Fractievoorzitter

Adres:     Jan van der Benstraat 52    1742 SG  SCHAGEN
Telefoon: 0224 – 72 21 77

E-mail:    sander.lensink@quicknet.nl

Persoonlijk

Op 24 juli 1974 ben ik geboren in Amsterdam. Na 30 jaar in Groningen, gemeente Haren, gewoond te hebben, verhuisde ik in 2006 naar Schagen. In 2003 ben ik getrouwd en we hebben drie kinderen. Hobbymatige interesses zijn treinen en het weer.

Opleiding/beroep

Gedurende mijn leven ben ik gevormd. Op het Willem Lodewijk Gymnasium heb ik geleerd verschillende onderwerpen met elkaar in verband te brengen. Ik heb daar geleerd om zaken in een historisch kader te plaatsen. Door mijn geloof (RK) heb ik een meer beschouwende kijk op het leven: dat de geest van afspraken belangrijker is dan de letter van afspraken. Op de Rijksuniversiteit Groningen heb ik academische vaardigheden opgedaan: kritisch analyseren, reflecteren en nuanceren. Door mijn basisopleiding natuurkunde kan ik abstract nadenken en oplossingen verzinnen voor allerlei verschillende soorten problemen. Ik ben gepromoveerd aan de faculteit voor wiskunde en natuurwetenschappen. Na mijn promotie heb ik een half jaar in Wenen gewerkt als postdoc. Vanaf 2006 werkte ik bij ECN, hoofzakelijk als beleidsadviseur voor de rijkssubsidieregeling SDE+, dat werk zet ik in 2018 voort bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag.

Nevenactiviteiten

Ik heb geen nevenactiviteiten in organisatorisch verband, behalve het raadslidmaatschap in Schagen.

Waarom CDA

Een middenpartij die zichzelf niet neerzet als links of rechts, sluit goed aan bij mijn wereldbeeld. Uiteindelijk zijn wij op aarde ‘om mens te zijn’. Arbeid, marktwerking, individualisme en een goed milieu zijn allen even legitieme randvoorwaarden, om het optimale uit mensen te kunnen halen. De aandacht voor de menselijke maat en ruimte die het CDA aan het maatschappelijk middenveld geeft, zijn van doorslaggevende betekenis voor mij. En ja: een tikkie conservatief vind ik wel prettig. De veranderingen die we nu willen, moeten we altijd in relatie zetten tot wie we zijn en hoe wij onszelf zijn geworden.

Persoonlijke doelstellingen

De gemeente moet zorgen dat mensen het fijn blijven vinden om in Schagen te blijven wonen en dat bedrijven de ruimte houden om de economie te laten groeien. Daar hoort ook een "gemeente op maat" bij, die tegengas durft de geven aan alle schaalvergrotingen en dicht bij de mensen staat. Hou de voorzieningen, sportclubs, verenigingen, dorpshuizen levendig in de hele gemeente. Voorkom dat alles stilzwijgend naar de stad verplaatst. Zorg dat de bibliotheken en zwembaden kunnen floreren in de hele gemeente. Verbeter het wegenonderhoud, maar ga daar nooit geld voor lenen. Geleend geld moet namelijk ooit via toekomstige belastingen worden terugbetaald.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.