Werkgelegenheid

Het CDA wil werk creëren door te zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat. Onder andere door lagere lasten. Mede dankzij het CDA heeft de provincie € 85 miljoen beschikbaar om te participeren in duurzame projecten die de werkgelegenheid bevorderen. De provincie moet daarnaast meer investeren om internationale bedrijven naar Noord-Holland te halen om op deze wijze te zorgen voor meer werkgelegenheid. Ook zet het CDA in op speciale programma’s zoals de ‘de Kop Werkt’. In dit programma werkt de provincie samen met gemeenten, bedrijven en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord om de economie in de Kop te versterken. Uit het programma komen effectieve samenwerkingsverbanden zoals de Greenport Noord-Holland Noord en Energy Board voort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.