Agrarische Sector

 

De NH agrarische sector heeft een goede concurrentiekracht en belangrijke positie in de internationale markt. Om die leidende rol te handhaven zal hier blijvend aandacht voor moeten zijn. CDA wil dat de provincie hierin een ondersteunende en stimulerende rol behoudt. De provincie biedt hier ruimte voor. Om optimaal te kunnen profiteren van alle kansen en ontwikkelingen zullen regels moeten worden aangepast aan de ontwikkeling. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.