Agrarische Sector

Het CDA wil een goede toekomst voor boeren en hun gezinnen, met een goed verdienmodel. We pakken geen gronden af en zoeken samen naar oplossingen.

Het CDA staat achter de agrarische sector, dat laten we op tal van manieren blijken. We mogen onze ogen niet sluiten voor een wereld waarin de beschikbaarheid van voedsel en water steeds verder onder druk komt te staan. Onder het motto ‘sterk sterker maken is het meest effectief’ wil het CDA Noord- Holland de kennis, kunde en goede voorbeelden in de landbouw in Noord-Holland benutten om ons voor te bereiden op de grote voedselopgaves in de (nabije) de toekomst. Hier hebben we de boeren, vissers en glastuinbouwers hard bij nodig.

Het CDA wil werken aan de landbouw van de toekomst: met perspectief voor de boer en een realistisch verdienmodel dat in harmonie is met de natuur. Veel Noord-Hollandse boeren werken hier al aan en verdienen onze steun. Niet alleen in woorden maar ook in daden. Wij zijn trots op het hoge kennisniveau en de vooraanstaande positie van de Nederlandse agrarische sector. De Nederlandse landbouw is wereldwijd het meest innovatief en milieuvriendelijk. Het CDA ziet dit als een kans op verduurzaming van de agrarische sector en agrarische voedselketen en zeker niet als bedreiging.

Agriport, Seed Valley en andere belangrijke primaire agrarische bedrijven wil het CDA waar nodig faciliteren als belangrijke spelers voor onze economie en voedselvoorziening, provinciaal, landelijk, Europees en wereldwijd. We erkennen de belangrijke rol van de hele agrarische sector, niet in de laatste plaats voor de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland en voor de afgeleide werkgelegenheid.

Agrarische ondernemers laten al decennia zien dat ze prima kunnen werken met regels, maar dan moeten ze eenduidig, redelijk en stabiel zijn. Zelfs met een waslijst aan regels, want naast stikstof hebben zij ook maken met enorm veel regelgeving en eisen over gewasbescherming, dierlijke mest, dierenwelzijn, complexe aanvragen voor subsidies, vergunningen, etc. Een probleem is dat veel van deze regels single issue zijn en daardoor strijdig kunnen zijn met andere. Het CDA wil eenduidige, redelijke en stabiele regels. Daarnaast wil het CDA geen extra provinciale regels bovenop landelijke of Europese regels. 

Lees hier meer over de standpunten van het CDA Noord-Holland op stikstof.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.